Anenský trojúhelník doposud nepůsobí jako důstojné místo v historickém centru metropole…

Mnoho nezodpovědných kolemjdoucích jej dokonce více využívalo jako toaletu, než místo určené k odpočinku a procházkám. To se má ale nyní změnit. Přispět ke změně má jeho revitalizace, která byla započata v půlce března.

Úpravy této lokality jsou součástí celkové revitalizace Smetanova nábřeží, a Praha 1 proto postupuje v souladu s postojem vedení hlavního města Prahy. Nábřeží totiž čeká také kompletní obměna stromořadí lip na chodníku či zřízení nové tramvajové zastávky Karlovy lázně ve směru od Národního divadla. Praha 1 také plánuje rekonstrukci krásné a nyní poškozené Krannerovy kašny.

Psali jsme zde:Městská část Praha 1 obdržela povolení na skácení celkem 4 stromů a křovin v Anenském trojúhelníku. Dva stromy mezitím vlivem svého poškození a povětrnostních podmínek spadly samy. Skáceny tedy budou už jen dva poškozené stromy a keře. Vysazen bude nový zhruba 15 metrů vysoký strom a další zeleň, zároveň bude pro občany zpřístupněno historické čapadlo, v místě bude vybudován vodní prvek a celkově bude zrevitalizovaná a podstatně vlídnější lokalita konečně sloužit k odpočinku, procházkám a posezení občanů.

Zdroj: Praha 1

Spor je však o jeden ze stávajících stromů. Jde o Javor stříbrný. Bude tak konat mimořádné zastupitelstvo městské části Praha 1. To je svolané na návrh 1/3 zastupitelů a projedná zachování věkovitého javoru stříbrného u Karlových lázní. Na mimořádném zastupitelstvu bude také předána petice proti kácení stromu, která nasbírala již téměř 3 000 podpisů. Kácení věkovitého javoru stříbrného, který stojí v cestě projektu na vydláždění trojúhelníkového parku na Smetanově nábřeží a následnému zbudování podchodu pod vozovkou směrem k Vltavě, bylo zatím pozastaveno díky rozhodnutí České inspekce životního prostředí ochránit hnízdícího holuba hřivnáče. Mimořádné zastupitelstvo se sejde v pátek 26. března od 14:00 v Paláci Žofín.

Autor: Redakce, Praha 1, ČR, 25.3.2021

Zdroj: