Radnice je s obhospodařováním majetku spokojena, a to i přes diskreditační kampaň…

Dne 11. března 2021 skončila smlouva mezi městskou částí Praha 2 a investiční společností Carduus Asset Management o obhospodařování majetku, která byla uzavřena na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 20. ledna 2020. Tato investiční společnost měla městské části Praha 2 po dobu pěti let spravovat portfoliovou investici ve výši 300 milionů korun. Smlouvu však firma vypověděla předčasně. Důvodem byla účelová diskreditační kampaň třetích stran, která proti ní byla vedena.

Psali jsme zde:

Smluvní investiční portfolio Prahy 2 se tak po pouhých deseti měsících prodalo jiným investorům s mírným ziskem, byť by výnosy z něj, při dodržení pětileté smlouvy, mohly být pro MČ Praha 2 až o desítky milionů korun vyšší. Spolupráce s investiční společností Carduus, která má licenci od České národní banky, probíhala bez jakýchkoliv problémů a podle řádně uzavřené smlouvy. Spravované prostředky byly s vysokou likviditou bezpečně investované, což potvrdil  úspěšný ziskový prodej portfolia během velmi krátké doby. Veškeré finance, se kterými investiční společnost disponovala, byly uložené na účtech v České spořitelně, která prostředky na investice za předem jasně domluvených podmínek uvolňovala. Finanční prostředky městské části tak byly po celou dobu pod důkladnou kontrolou a nemohlo dojít k žádnému jejich zneužití.

Celé portfolio bylo velmi dobře sestavené, což dokazuje fakt, že bylo prodáno vcelku a velmi rychle. I při velmi předčasném, situací vynuceném prodeji, přinesl prodej investičního portfolia městské části čistý výnos 377 091 Kč. Původním záměrem bylo držet investiční portfolio po dobu pěti let. Tím, že nebylo možné celé investiční období realizovat podle plánu, bude muset MČ Praha 2 oželet značné výnosy, které mohly být použity ku prospěchu obyvatel Prahy 2. Například na investice do jeslí, školek, škol, chodníků,na opravy parků a zeleně, na zvýšení čistoty ulic a do dalších investičních akcí, které by zvýšily kvalitu života obyvatel v městské části Praha 2.

MČ Praha 2 jako dobrý hospodář za rok 2020 celkově zhodnotila úspory přibližně o 70 milionů korun, což je vynikající výsledek s ohledem na ekonomickou situaci v době pandemie. Analýza renomované poradenské společnosti Four Dimensions, kterou vede zkušený bankéř Daniel Heler, potvrdila bezpečnost i očekávanou dobrou výnosnost investic městské části Praha 2. Ta očekává dobré zhodnocení finančních prostředků z prodeje domů a bytových jednotek i v letošním roce a v letech následujících.

Autor: Redakce, Praha 2, ČR, 26.3.2021

Zdroj:

https://www.praha2.cz/Prodej-investicniho-portfolia-mestske-casti-Praha-2-skoncil-se-ziskem.html