Benátky a Florencie požadují zastavení Airbnb…

Turisté se rozlézali po chodnících, v ulicích se hromadily odpadky a tisíce turistů vstupovalo do muzeí. Následné efekty Airbnb se stále projevují v italských městech, kde místní obyvatelé vytlačili právě turisté Airbnbs, obchody se suvenýry a celá ekonomika byla zdeformována cestovním ruchem a následně kvůli zákazu cestování v době koronaviru vyschla.

Psali jsme zde:

Ale zatímco destinace přizpůsobují své marketingové rozpočty na cestování po pandemii a země a kontinenty začínají sestavovat plány očkovacích pasů, dvě z evropských měst, která byla nejvíce zasažena přehnaným cestovním ruchem, sestavila manifest pro cestovní ruch budoucnosti. Italské vládě bylo zasláno společné „Decalogo“ (Desatero) ve Florencii a Benátkách – doslova seznam deseti přikázání. Nastiňuje 10 věcí, které úřady obou měst chtějí vidět zrealizované, jak se myšlenky radních obracejí k návratu cestování. A v rámci toho chtějí hlavně omezit Airbnb.

„Fenomén krátkodobého pronájmu je třeba lépe zvládnout pomocí jasnějších pravidel na národní úrovni, uvádí se v dokumentu a uvádí, že někteří lidé „schovávají firmu za pronájem“, aniž by podléhali stejným předpisům jako pohostinská profese. Kromě toho nájemné platí podstatně nižší daň než Airbnb a hotely – 21% ve srovnání s 60% – což znamená, že mohou šťastně podbízet ceny, což nemohou registrované podniky.

„Důsledkem je, že příliš často nekvalifikovaná nabídka oslabuje celkovou nabídku země,“ uvádějí a dodávají, že krátkodobé nájemné je „nekalou konkurencí“ s hotely a může „generovat problémy v této oblasti“, když se jedná o byty v rámci obytných bloků.

Půjčovny „podporují vyprazdňování historických center z důvodu nárůstu nákladů na pronájem ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.“ 

„Toto vyprázdnění centra, které možná dosud není tak viditelné a možná podceňované, je nyní každému jasné – zejména ve městech, jako je Florencie a Benátky,“ dodává zpráva.

Naléhají tak na vládu, aby se „chopila situace vážným a perspektivním způsobem“, navrhují klasifikovat veškeré nájemné do 30 dnů z hlediska cestovního ruchu a uvalit na majitele na město limit dvou takových nájemných a 90denní roční limit pro výpůjčky pro Airbnb. Mnoho nemovitostí na Airbnb je ve vlastnictví investorů do nemovitostí, kteří kupují byty, aby následně lacino pronajali italská umělecká města. Často jsou nejlevnější, zvyšují tím ceny a vytlačují místní obyvatele z trhu. Ti, kteří vlastní více než dvě nemovitosti nebo si je pronajímají na více než 90 dní, by se měli zaregistrovat jako podnikatelé, navrhují starostům – kdy by se na ně vztahoval třikrát přísnější daňový režim.

Města se vydávají po stopách dalších turistických cílů, včetně Paříže, která umožňuje lidem pronajmout si primární bydliště pouze na 120 dní v roce; a Barcelona, ​​která se staví proti zákazu krátkodobého pronájmu. Mezi další iniciativy patří potřeba „zachovat charakter a historickou a kulturní strukturu měst“ přidělením nových obchodů pouze těm, kteří prodávají vysoce kvalitní umělecká díla a místní produkty, a zavedením pravidel v obchodech s cílem zlepšit prostředí ulice.

Navrhují také regulaci turistických průvodců a zákaz fenoménu „bezplatných prohlídek“, kde často pracují neregulovaní průvodci, stejně jako zavedení přísnějších trestů za znehodnocení budov a další rozvoj inteligentních velínu pro sledování toku turistů. Ceny lístků na veřejnou dopravu musí růst, aby vyrovnaly nedostatek turistických příjmů během pandemie, dodávají. Ale není to všechno represivní – chtějí také vidět ekologičtější dopravu.Nazvali města „dvěma globálními symboly krásy“, uvedl starosta Florencie Dario Nardella ve svém prohlášení, že Florencie a Benátky „podepisují pakt“, aby „obnovily image a přitažlivost Itálie“. „Mezinárodní cestovní ruch v Itálii se rozběhne, pouze pokud se rozběhnou města umění,“ dodal. „Jakmile se znovu otevřou hranice, země musí být připravená.“

Benátský starosta Luigi Brugnaro uvedl, že dokument je šancí prosadit „myšlenky z organizačního hlediska měst, kdy se snažíme přimět lidi, již dlouho, aby nás vyslyšeli“.

Autor: Redakce, Praha, ČR, Florencie, Benátky, Itálie, 5.4.2021

Zdroj:

https://www.ctvnews.ca/business/venice-and-florence-demand-a-halt-to-airbnb-1.5360628