Městská část Praha 9 se otevřeným dopisem obrátila na ministra zdravotnictví prof. MUDr. Petra Arenberga, DrSc., MBA s výzvou…

Aby ministerstvo zdravotnictví a vláda zaujaly nediskriminační přístup k PCR testům na přítomnost viru SARS-CoV-2.

V otevřené výzvě starosta MČ Praha 9 Tomáš Portlík spolu s radním hl. m. Prahy Vítem Šimralem, předsedkyní Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP Marianou Čapkovou, starostou MČ Praha 7 Janem Čižinským a starostou MČ Praha 3 Jiřím Ptáčkem vyzývá ke změně právních předpisů tak, že testování žáků ve školách PCR testem bude stát podporovat, tedy že zdravotní pojišťovny budou PCR testy hradit přinejmenším v takovém rozsahu, jako hradí POC antigenní testy při plošném testování. Dále požaduje, aby pro žáky pravidelně 1x týdně testované PCR testem již neplatilo omezení v nutnosti střídat se ve škole po týdnech.

Celé znění otevřené výzvy ministerstvu zdravotnictví zde:

Autor: Redakce, Praha 9, ČR, 14.4.2021