Praha 2 bude letos opět zelenější. Dosadbou chybějících stromů chce zkvalitňovat životní prostředí a zároveň čelit horku...

Doplněním alejí zkrášlí ulice a sníží dopady dopravy na životní prostředí.

Obnova zeleně je pro udržení životního prostředí naprosto klíčová. Nejen v horkých letních dnech pomáhá vzrostlá zeleň v ulicích a parcích k ochlazování prostoru.K výsadbě jsou vybírány takové druhy dřevin, které jsou přizpůsobivé a schopné přežívat i v podmínkách městského tepelného ostrova.

„Praha 2 je nadměrně zatížena dopravou. Vedou zde nejdůležitější pražské silniční tepny. Proto se dlouhodobě zaměřujeme na rozšiřování zelených míst a výsadba stromů je pro nás naprostá priorita. Snažíme se tím vyrovnat ekologickou zátěž způsobenou provozem aut. Za dobu, kdy jsme ve vedení radnice, jsme vysázeli více než 1000 stromů a s dalšími budeme pokračovat v následujících týdnech. Přeji si, aby se na Dvojce žilo dobře nejen nám, ale i dalším generacím,“ říká místostarostka Alexandra Udženija.

místostarostka Alexandra Udženija

Návrh rady na vyčlenění částky 1,3 milionu korun na obnovu stromořadí schválilo zastupitelstvo Prahy 2. Technická správa komunikací, a. s., tak letos obnoví výsadbu 23 stromů na Albertově, v Americké, Anny Letenské, Jana Masaryka, Mánesově, Sázavské, Studničkově, Šumavské, Třebízského a ve Varšavské ulici. Jednotlivé stromy budou zapadat do již stávajícího stromořadí. Ve Španělskéulici bude vysazena celá alej, celkem 8 kusů okrasných hlohů obecných. Nahradí tak sakury, které zničil mráz.

Vedle toho městská část ve svých spravovaných parcích zajistí výsadbu dalších 30  stromů: Folimanka, Havlíčkovy sady, Lumírovy sady, Riegrovy sady, Neklanova-Zábojova, sady Svatopluka Čecha a stráň nad Bělehradskou ulicí. Občané Dvojky se ve svých oblíbených parcích můžou těšit i na borovici lesní, břízu bělokorou, jabloně nebo javor horský.

„Péči o stromy a zeleň v parcích a ulicích Prahy 2 bereme velice zodpovědně. Přestože uliční stromořadí nemáme jako městská část ve své správě, jejich obnovu každoročně dotujeme z rozpočtu naší městské části. Nově vysazené dřeviny nahradí ty, které byly odstraněny z důvodu poškození nebo onemocnění. S ohledem na neutěšenou situaci uličního stromořadí jsem dlouhodobě přesvědčen o účelnosti takto vynaložených prostředků,“ říká místostarosta Václav Vondrášek, radní pro životní prostředí. Na nové stromy se můžeme těšit už v půlce května.

Video zde:

https://www.facebook.com/watch/?v=511935943131405

Autor: Redakce, Praha 2, ČR, 17.4.2021

Zdroj:

https://m.praha2.cz/Praha-2-vysadi-v-ulicich-a-parcich-vice-nez-50-novych-stromu-1.html