Na investice má naplánováno 119,55 milionu…

Rozdíl pokryje mj. ze svých prostředků z minulých let či cizích zdrojů. Návrh rozpočtu dnes schválili zastupitelé městské části. Praha 14 od začátku roku hospodařila v rozpočtovém provizoriu. Na loňský rok měla schválený rozpočet s příjmy 320,1 milionu a výdaji 518,7 milionu korun.

V příjmech získá radnice nejvíc peněz od města, které financuje chod městských částí. Praha 14 obdrží 172,57 milionu korun, což je meziročně o něco více. Ze státního rozpočtu jí na výkon státní správy přijde 35,78 milionu, což je rovněž více. V daňových příjmech počítá se zhruba 47 miliony Kč. Nedaňové, kam patří třeba správní a místní poplatky, tvoří zhruba 5,66 milionu. Meziroční pokles příjmů ovlivnil např. výpadek příjmů z fondů hospodářské činnosti, kdy radnice loni neprodávala žádný majetek.

Běžné výdaje jsou naplánovány na přibližně 322,1 milionu Kč, což je meziročně o zhruba 18 milionů méně. Nejvíc peněz je určeno na chod samotné městské části. Školství se na běžných výdajích podílí 47,36 milionu korun, na životní prostředí je vyčleněno přes 24 milionů a zhruba deset milionů dostane odbor dopravy.

Sníženy jsou meziročně výdaje na investice, které klesly o zhruba 59 milionů na plánovaných 119,55 milionu. Investovat chce městská část do škol, kdy například zmodernizuje jejich vybavení a zařízení, opravovat bude byty a rovněž investuje do dětských hřišť. Nejvyšší částka je určena na opravu budov radnice, a to 95,37 milionu korun.

Rozdíl v příjmech a výdajích městská část vyrovná mimo jiné zapojením 18 milionů Kč z fondu rezerv a rozvoje nebo z peněz z běžného účtu. Zastupitelé dnes rovněž schválili přijetí kontokorentního úvěru od PPF banky až do 50 milionů korun. „Nepředpokládáme, že ho budeme čerpat, jde jen o rozpočtové opatření,“ řekl starosta Radek Vondra (TOP 09). Banka prý poskytne úvěr bez zaručení či sankcí při jeho nečerpání. Rozdíl příjmů a výdajů pomůže pokrýt také půjčka od magistrátu, která je určena na opravu radnice.

Předloni skočilo hospodaření Prahy 14 přebytkem 132,9 milionu korun. Hospodaření ovlivnily vyšší příjmy, než radnice očekávala. Příjmy byly zhruba 791,1 milionu a výdaje 658,2 milionu korun. Na investice městská část vydala 287,3 milionu. Výsledek hospodaření za rok 2020 ještě nebyl zveřejněn.

Autor: Redakce, Praha 14, ČTK, ČR, 27.4.2021