V minulém díle jsme prozkoumali Vinoř, kde jsme se zmínili o Satalické bažantici. Proto se dnes budeme toulat Satalicemi a objevíme spolu, v čem tkví kouzlo této pražské části…

Neveliká obec se může pochlubit především přírodními krásami, které dokonale podtrhují její vesnický ráz. V obci ovšem narazíme i na kulturní objekty, které určitě stojí za návštěvu. Pojďme se na to podívat…

Nádech historie cítíme dodnes

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1374. Tehdy ves vlastnila kapitula sv. Apolináře. Historie Satalic byla vždy úzce spojena se sousedními obcemi. Zajímavostí je, že název obce pochází ze slova sota, což znamená rána. Bývala to tedy vesnice plná rváčů? Je faktem, že nejvíce historických informací, které o Satalicích nalezneme, jsou především o místní krčmě pocházející z 16. stol. Budova bývalého zájezdního hostince je nejstarší dochovanou budovou. Minulost připomíná i původní náves s několika statky a návesním rybníčkem. V 18. stol. zakoupili Satalice Černínové z Chudenic, kteří je připojili k vinořskému panství. Součástí Prahy se pak Satalice staly v roce 1974 a dnes patří do obvodu Praha 9.

Za kulturou i do přírody

Historické jádro obce vás doslova vtáhne do časů minulých. Náves zdobí několik původních dochovaných statků s vysokými vraty do dvora a návesní rybníček. Mezi dominantní stavby Satalic patří především kaple sv. Anny, která stojí na místě původní kapličky. Pověst vypráví, že právě v této kapličce se hraběnce Šporkové narodilo děťátko, když tudy projížděla. Hraběnka z vděčnosti nechala kapličku rozšířit a vyzdobit. V 18. stol. byly kolem kaple vysázeny lípy. Několik z nich, dnes památné stromy, se nad věží kaple opatrně sklání a v parných letních dnech poskytují stavbě příjemný stín. Mezi nejstarší domy patří i klasicistní myslivna. Právě u ní kdysi býval jediný vchod do obory. Její součástí byla i voliéra holubů sloužící střelnici. Pořádali se zde střelecké závody, kterých se pravidelně účastnil např. arcivévoda František D´Este a arcivévoda Karel. V současné době budova prochází rekonstrukcí a pro místní obyvatele zde budou k dispozici lékařské ordinace. Z budov vás určitě okouzlí i místní nádraží, které připomíná podobu malých železničních stanic v době monarchie.  

Po prohlídce kaple sv. Anny určitě zamiřte do nedalekého areálu Satalické bažantice. Tento rozsáhlý lesní komplex byl založen v 18. stol. jako součást vinořského panství a tvoří s vinořským parkem jeden celek. Dnes se jedná o přírodní památku. Tento překrásný kus přírody je domovem několika druhů ptáků i hmyzu. Potkáte zde i celou řadu stromových velikánů, kteří chrání les svými vysokými korunami. Mezi nejzajímavější stromy pak patří tři památné duby tyčící se na palouku, kde vyniká jejich mohutnost a krása. 

Mnoho zajímavého vás čeká i při cestě ze Satalic do Vinoře. Pěšinou se dostanete na cestu spojenou s romantickou alejí starých kaštanů. Lesní stezka vás zavede až k hradišti ve Vinořské oboře. Naučná stezka Satalická bažantice – Vinořský park je dlouhá 3,5 km, takže ji bez problému zvládnou i menší děti. Čeká na vás několik zastavení, kde se seznámíte s místními zajímavostmi.

A protože přírodních zákoutí není nikdy dost, byl nedávno na území obce vytvořen i lesopark Arborka. Nově vysazený les s ještě nevzrostlými stromy je rájem pro inline bruslaře a cyklisty. 

Pokud se vydáte po okolí Prahy, Satalice určitě nesmíte minout. Právě ony jsou důkazem toho, že i v blízkosti velkého města můžete najít klid v náručí přírody. 

Autor: Redakce, Praha, ČR, 2.5.2021

Info:

https://www.satalice.cz/

Psali jsme zde: