Praha má klimatický plán…

Hlavní město by do roku 2030 mělo investovat 230 miliard korun do opatření snižujících emise oxidu uhličitého, pokud chce dostát svému závazku snížit uhlíkovou stopu metropole o 45 procent. Vyplývá to z klimatické strategie města, kterou včera schválili radní a budou o ní jednat zastupitelé na konci května. Dokument navrhuje 69 opatření, většinu potřebných peněz chce město získat z evropských fondů. 

Strategie se zaměřila na čtyři základní oblasti. Prvním je udržitelná energetika, kam spadají energetické úspory v budovách, instalace fotovoltaických panelů na střechy nebo využití tepla z odpadních vod pro vytápění. Druhou oblastí je udržitelná mobilita, kam patří nákupy elektrobusů pro MHD nebo budování elektonabíječek. Třetí je cirkulární ekonomika, která zahrnuje například výstavbu bioplynové stanice na zpracování zbytků potravin. Posledním pilířem je pak adaptace na změnu klimatu například pomocí výsadby zeleně nebo lepšího hospodaření s dešťovou vodou.

Strategii kritizovaly opoziční ANO a ODS

Vyjádření zastupitele ZHMP za ANO, Ondřeje Prokopa pro Prazskynoviny.cz:

„Obecně ekologická řešení podporuji, však i sám více než 5 let jezdím elektromobilem, nicméně i právě proto si uvědomuji veškeré souvislosti s tím jsou spojené. Vůbec si neumím představit, kde na tyto smělé plány Praha vezme peníze. Není to totiž jen o desítkách či spíše stovkách miliard ze státních, evropských a pražských zdrojů, je to i o dopadu na náklady podnikatelů a všech Pražanů. Právě celá podnikatelská odvětví jsou dnes v Praze v hluboké krizi a další přidušení jen těžko přežijí. Například náklady na konzervaci energie, která v pražských podmínkách budou jen bateriová úložiště, budou trojnásobně větší než, když se energie rovnou využívá jako dnes. Tzv. celková cena elektromobilů je o 237% vyšší proti klasickým autům, u nákladních aut a elektrobusů je to 234% navíc. Ceníkové ceny totiž nezahrnují započtení dotací, úlev, výstavbu infrastruktury, celkové náklady na výrobu a dodávku elektřiny, či cenu a životnosti baterií v porovnání s konvenčním autem, které má mnohem delší základní životnost. Mám obavu, že některé kroky v této strategii mohou vést k dalšímu propadu podnikání v Praze a mohou tak mít velmi negativní vliv na finance a životní standard Pražanů. Osobně strategii v této podobě na Zastupitelstvu nepodpořím a budu s kolegy navrhovat její přepracování.“

Ing. Ondřej Prokop, místostarosta Prahy 11 pro majetek, investice a podporu podnikání, zastupitel hlavního města Prahy a MČ Praha 11

„Vizí pražské ODS je proměna města na moderní metropoli, která respektuje principy udržitelného rozvoje. Metropoli, která šetrně spotřebovává energii pocházející z obnovitelných a nízkoemisních zdrojů. Metropoli, ve které funguje dostupná a moderní veřejná doprava s minimální emisní stopou a na komunitní úrovni zůstává „městem krátkých vzdáleností“. Metropoli, která kvalitou života s prvky cirkulární ekonomiky, je plně adaptovaná na klimatické změny a směřuje k uhlíkové neutralitě v roce 2050 stejným tempem, jako většina moderních evropských měst,“ prezentuje postoj pražské ODS k ochraně životního prostředí Alexandra Udženija.

Alexandra Udženija. zastupitelka ZHMP za ODS

Podle pražské ODS nerealisticky stanovené cíle, užití moderní marketingově-enviromentálního rétoriky a celkový aktivistický styl dokumentu, nemůže zakrýt fakt, že jde o výrazný hazard s veřejnými prostředky v rozsahu stovek miliard korun a nereálné sliby, jejichž splnění navíc ani není v plné kontrole Rady hlavního města Prahy.

Psali jsme zde:

Zpoplatnění vjezdu do centra města

Plán počítá také se zpoplatněním vjezdu do centra, o čemž se v metropoli diskutuje delší dobu. Podle Hlubučka by výše mýta měla být navázána na emisní třídu vozidla. Hřib k tomu řekl, že v tuto chvíli město nemá na zavedení mýta pravomoc, takže jde o téma spíše pro budoucí garnitury.

Hlasovat o klimatickém plánu, bude zastupitelstvo ZHMP, na svém zasedání 27.5.2021.

Autor: Redakce, Praha, ČR, 11.5.2021

Informace:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_nasla_cestu_k_uhlikove_neutralite.html