Ojedinělý systém na hodnocení vzdělávacích kurzů pro učitele připravují odborníci z Pražského inovačního institutu (Pii)…

Fungovat by měl formou recenzního portálu, který umožní pedagogům snazší orientaci a poskytne souhrnné informace o široké nabídce v dalším profesním vzdělávání. Projekt financuje hlavní město Praha, připojí se k němu i Královéhradecký kraj. Podobný nástroj pro hodnocení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) zatím v Česku neexistuje.

“Chceme vytvořit ucelený systém hodnocení vzdělávacích kurzů pro učitele, který umožní mj. na základě recenzí snadnější orientaci v nabídce a rozhodování, na jaký kurz jít, či ne,” říká vedoucí projektu Petr Zavadil. Rozvoji inovací ve vzdělávání se jako expert věnuje již řadu let v rámci společnosti Magic Education. Na trhu dnes takové místo s nestranným přehledem nabídky vzdělávacích příležitostí pro pedagogy chybí. “Chceme učitelům umožnit snadné a informované rozhodnutí při výběru kurzů jejich dalšího profesního rozvoje,” dodává Petr Zavadil.

„Na trhu každý rok přibývají další a další vzdělávací kurzy pro učitele i pro management škol. S tím ale narůstá potřeba se mezi nimi orientovat a dokázat vyhodnotit jejich kvalitu a potřebnost. Hlavní město Praha si společně s Pražským inovačním institutem vzalo za svůj úkol tuto potřebu naplnit a pomoci tak pedagogům nejen v Praze, ale ve všech českých a moravských školách. Nově vyvíjený unikátní systém pro evaluaci kurzů DVPP by měl pedagogům poskytnout souhrnný, systematický přehled o nabídce pro jejich další profesní vzdělávání a pomoci tak k cíli, kterého chceme všichni společně dosáhnout – vyšší kvality vzdělávání v Česku,“ říká Vít Šimral, radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání.

Vít Šimral, radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání

Učitelé mají ze zákona povinnost věnovat každý rok určitý počet dnů ze své pracovní doby dalšímu profesnímu rozvoji. Navštěvují proto různé vzdělávací kurzy, kterých je v současnosti na trhu nepřeberné množství. Problémem je, že mají různou kvalitu a zatím neexistuje systém hodnocení a sdílení informací, který by pomohl učitelům se snadno informovaně rozhodnout, zda-li je ten daný kurz pro ně vhodný či nikoliv. Učitelé si tak často vybírají na základě doporučení svých kolegů a toho, co přijde za nabídku zrovna do e-mailu.

„Roky jsem se v diskusích s řediteli setkával s požadavkem na přehlednou databázi možností vzdělávání pro pedagogy, která jim umožní výběr i posouzení kvality. Když jsme uvažovali o projektu podporujícím vzdělávání pedagogů na pražských školách, velmi rychle jsme došli k názoru, že vytvoření takového nástroje může být relativně nákladově úsporným a přitom vysoce efektivním způsobem, jak rychle posunout úroveň vzdělávání pedagogů,“ vysvětluje ředitel Pražského inovačního institutu Bohumil Kartous motivaci pro vznik portálu. „Základ projektu už byl k dispozici a navíc se potvrdilo, že řízení vzdělávacího systému s tvorbou takového nástroje nepočítá. Už dnes máme potvrzenou spolupráci s dalšími dvěma kraji a z reakce ostatních počítáme s tím, že nástroj bude využíván zřizovateli a školami v celé ČR,“ dodává ředitel Kartous.

Cílem je zhruba do deseti měsíců v rámci spolupráce s vybranými školami a vzdělavateli vytvořit metodiku, která by popisovala, jakým způsobem bude celý systém hodnocení fungovat. Na základě toho pak expertní tým v rámci druhé fáze projektu sestaví prototyp softwaru, který vytvoří základ pro recenzní portál dostupný na webu i na mobilních telefonech. Vyhledávání dat o příležitostech dalšího vzdělávání pedagogů by tak mělo mít příjemnou, efektivní a přehlednou formu a zároveň umožňovat sdílení mezi školami a učiteli.

Kromě Královéhradeckého kraje jednají autoři projektu také s Jihomoravským, Středočeským a Libereckým krajem. 

Autor: Redakce, Pii, Praha, ČR, 14.5.2021

Zdroj:

www.prazskyinovacniinstitut.cz

www.prahaskolska.cz