Názory na promenádu ​​Friedrichstrasse se liší…

Asi 500 metrů dlouhý úsek severojižního spojení v centru, byl loni v létě přeměněn na oblast bez automobilů. Poprvé existují oficiální údaje o výdajích na projekt, což je mezi obchodníky a ostatními obyvateli kontroverzní. „Náklady na první fázi projektu do 31. ledna 2021 dosahují přibližně 1 076 100 eur,“ uvedl hlavní berlínský plánovač dopravy Hartmut Reupke.

Psali jsme zde:

„Náklady jsou samozřejmě mnohem vyšší, než se dříve vědělo,“ říká Conrad Rausch ze sdružení „Die Mitte“.

První fáze začala koncem srpna loňského roku. Od té doby již úsek mezi Französische Strasse a Leipziger Strasse není pro běžný provoz motorových vozidel průjezdný. Od té doby se chodcům také umožňuje pohybovat se po silnici. Nedávno však byla žlutou lepicí páskou vyznačena široká cyklostezka. Náklady na značení cyklostezky se v první fázi projektu pravděpodobně zvýší až na 111 000 eur, uvedl Hartmut Reupke.

Chodci mohou odpočívat na parkletech. Dvě z těchto dřevěných konstrukcí pocházejí z jiného experimentu, který se uskutečnil na ulici Bergmannstrasse v Kreuzbergu. Byly zde také čtyři dočasné parkety z pronajatých scénických prvků, které nyní slouží také jako nekomerční příležitost k pobytu. Zde vedoucí oddělení dopravy stanoví výdaje během první fáze projektu na 93 000 eur.

Majitelé podniků a další zúčastněné strany se mohou prezentovat ve skleněných vitrínách. Ústřední okresní úřad přispěl pěti z těchto staveb a pro velkou poptávku sousedů bylo zakoupeno dalších pět. Doposud došlo k jednomu případu vandalismu. Celkové náklady v první fázi: 15 574 EUR.

Stromy, které jsou zasazeny do květináčů na silnici: 45 císařských líp a 20 stromů sweetgum. Včetně zavlažování stojí 44 223 eur.

Dalšími rozvahovými položkami jsou napájení (26 683 eur), vánoční osvětlení (57 820 eur) a plánování a technická realizace za 52 800 eur.

Velká část nákladů se týká studie a hodnocení projektu. Podle Senátu bylo na měření látek znečišťujících ovzduší vynaloženo 2 000 eur a na výslech kolemjdoucích 24 500 eur.

Největšími položkami celého projektu jsou však dopravní průzkumy a analýza provozních údajů. Reupke uvedl jejich náklady na 445 446 eur.

Komunikace. Na setkání s místními obyvateli a přímou poštu bylo vynaloženo 1398 eur. Nakonec stála marketingová kampaň na posílení celé lokality, kterou byla agentura pověřena, 191 437 eur.

Vzhledem k tomu, že evropské financování z programu EFRR bylo možné získat díky spolufinancování ze strany Senátu, bylo možné snížit celkovou zátěž.

Sdružení daňových poplatníků výdaje kritizovalo. „Jsem toho názoru, že můžete udělat prozatímní rozhodnutí o pěší zóně, ale pak pro ni nemusíte provádět reklamní kampaň a pak nemusíte zkoumat dopady,“ řekl Alexander Kraus.„Buď chcete pěší zónu, a pak ji musíte snášet a politicky reprezentovat – nebo nechcete pěší zónu.“

Zpočátku bez aut jen na 3 měsíce, dnes zatím do konce října 2021

Původně měl pokus o dopravu, který má svůj právní základ v § 45 zákona o silničním provozu, trvat tři měsíce. První fáze projektu poté trvala pět měsíců. V lednu berlínský senát oznámil, že silnice zůstane bez automobilů až do 31. října 2021. Nyní existují náznaky, že plánovači jsou pro další prodloužení.

V Berlínském senátu to není vyloučeno

Do konce října se tam vyjasní „otázka platného sběru dat a odpovídajícího hodnocení“.To je pak základem pro další rozhodnutí, “uvedl Jan Thomsen, mluvčí senátorky za dopravu Regine Günter (Zelení).„Projekt Friedrichstrasse bez automobilů je v současné době přepracováván, aby ji připravila na sezónu. Nakolik to bude podléhat pandemickým omezením, je stále nejasné.“

Autor: Redakce, Praha, ČR, Berlin, Německo, 23.5.2021

Zdroj:

https://www.berliner-kurier.de/berlin/senat-nennt-erstmals-zahlen-so-viel-geld-kostete-die-flaniermeile-friedrichstrasse-li.159027