Rozhovor s Janem Wolfem, zastupitelem ZHMP, za Spojené síly pro Prahu…

Koalice má za sebou více jak dva roky trvaní. Co, že se jí podle Vás povedlo nejvíc?

Za mne jsem rád, že alespoň v některých projektech se daří, ačkoliv by jich mohlo být více. Vidět je rekonstrukce Václavského náměstí a spodní část u Můstku, která je již v novém provedení. Co se ovšem málo ví je, že bylo odsouhlaseno pokračování tunelového projektu Blanka (Pražský vnitřní okruh) a to pod Bílou skálou a směrem na Prahu 9. To v minulém období blokovali Zelení. Daří se také revitalizaci výstaviště v Holešovicích a parků obecně.

A v čem neuspěla?

Nedaří se přinutit stát, aby začal výstavbu vnějšího okruhu, který je pro zmírnění dopravy v Praze naprosto klíčový. Byla pozastavena výstavba Radlické radiály a zpomalena výstavba metra D. S rychlostí bytové výstavby jsme také na štíru.

Myslíte, že by se měl magistrát starat o zahraniční politiku státu? Magistrát vyvěšuje pravidelně vlajky Tibetu, Lgbtq, vyjadřuje se k zahraniční politice. Teď však vlajku Izraele nevyvěsil, i když k tomu byl vybízen zastupiteli a politiky. Nakonec jste ji na „partyzánsko“ vyvěsil Vy. 76 let po konci II. světové války, je pro vedení města těžké vyvěsit vlajku národa, který jak známo, neměl v té době zrovna na růžích ustláno. I stát Izrael je dnes neustále ohrožován a to po celou dobu svojí 73 leté existence. Co k jednání vedení města řeknete?

S kolegou zastupitelem Portlíkem za ODS jme v roce 2019 předkládali tisk, kde jsme jako reakci na vyvěšování vlajky LGBT podali návrh, aby se na magistrátu pravidelně vyvěšovala vlajka organizace Pro rodinu a 14. května vlajka Státu Izrael jako připomínka národa, který tak trpěl pod všemi možnými režimy napříč historií a bohužel trpí i dnes. Izrael dnes vnímám jako stát, který je pracovitý, vzdělaný a zvládá náročné zkoušky doby, jako je boj s koronavirem a je schopen se sám bránit nepříznivé místní mezinárodněpolitické situaci. Bohužel tento návrh neprošel, respektive neprošla ta část, která byla určena Izraeli.  

Spor s vedením města, byl i o přelet gripenů, při víkendových slavnostech Navalis připomínající světce Jana Nepomuckého. Nakonec organizátoři ustoupili a přelet gripenů byl zrušen. Co k tomu řeknete?

Za sebe proti přeletu nic nemám. Přes Prahu běžně stíhací letka létá při významných příležitostech a oslava nejznámějšího českého světce ve světě při výročí 300 let od jeho blahořečení takou událostí jistě je. Zvláště, když několik vojenských praporů se jmenuje Jan Nepomucký. Pokud se ale Armáda ČR rozhodla nakonec přelet zrušit, aby zbytečně nevyvolával kontroverzi mezi občany, tak tomu rozumím a rozhodnutí respektuji. Jsem ale rozhodně proti tomu, aby svůj negativní názor na přelet letadel vydával pražský primátor za stanovisko Prahy. Jeho neomarxistický přístup k vedení Prahy se opět projevil v plné nahotě.

Co v současné době považujete za nejdůležitější pro město?

Za mne jednoznačně úspěšné vyřešení covidové situace a minimalizace jeho dopadu na Pražany a to jak po zdravotní stránce tak po té ekonomické. Ztráta zaměstnání je do budoucna velkým strašákem a to i v Praze. 

Co za důležité považujete z dlouhodobého hlediska pro město?

Je to samozřejmě doprava. Tedy dostavba obou okruhů a o čem se málo mluví, nutnost postavení tří nových mostů a z toho minimálně dva musí sloužit pro automobilovou dopravu přes Vltavu. V Praze se musí stavět s výhledem na sto i více let. To věděl už Karel IV. a na Praze to je vidět. Určitě je třeba postavit metro D a zrychlit stavbu bytů různých velikostí, aby si každý mohl rozumně vybrat podle svých potřeb a možností. 

Co máte na městě Praze rád?

O mně je obecně známo, že jsem konzervativní člověk se vztahem k historii našeho města a lidem co v něm žili. Proto ten nezaměnitelný genius loci je něco, co snad musí dostat každého člověka, co má jen trochu kulturně společenské cítění. Když člověk prochází Prahou, a to nemyslím jen centrem, tak musí být šťastný, že se může považovat za Pražana. Je jen třeba zvednout hlavu, nedívat se na zem a pak člověk i po letech žasne. Já osobně jsem se v Praze narodil a žiju zde celý život a věřím, že v tomto Nebeském Jeruzalému, jak si jej vysnil Karel IV., i zemřu. 

Autor: Redakce, Praha, ČR, 23.5.2021

Informace:

Jan Wolf (* 2. června 1972) je český podnikatel a politik, od roku 2014 zastupitel hlavního města Prahy (v letech 2014 až 2018 též radní města), člen KDU-ČSL.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Wolf_(politik_KDU-%C4%8CSL

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/index.html?personId=9009