Vzniknou i nové odborné skupiny pro rozvoj města…

Po roce a půl se ke kulatému stolu vrátí Pražská inovační rada (PIR). První jednání letošního roku se uskuteční 25. května. Tuto platformu tvoří zástupci města a odborníci z oblasti výzkumu, akademické sféry a inovativního byznysu. Na svém zasedání PIR mimo jiné otevře téma aktualizace inovační strategie Prahy. Součástí jednání pak bude i vznik dalších šesti inovačních platforem, tedy nových odborných skupin, které se budou orientovat na témata rozvoje biotechnologií, umělé inteligence, vesmírných technologií, urbánních inovací či kulturně-kreativních odvětví. Zasedání PIR organizuje Pražský inovační institut (Pii) z pozice hlavního koordinátora tvorby Regionální inovační strategie Prahy (RIS3).

“Pokud chceme skutečně být mozkovnou místo montovny a omezit závislost ekonomiky našeho města na turismu, musíme mít jasnou strategii pro podporu inovací. Díky inovacím vyšlo lidstvo z jeskyní, husité se ubránili křižákům a Baťa obul celý svět. Máme určitě na čem stavět, ale je potřeba mít plán, jak u nás využít všechny příležitosti pro rozvoj průmyslu 4.0,” říká primátor Zdeněk Hřib.

primátor Zdeněk Hřib

V rámci inovačních platforem se budou setkávat experti z různých sektorů, kteří budou propojovat veřejnou správu, výzkum i byznys, identifikovat současné trendy ve vědě a výzkumu a hledat cesty pro jejich využití obchodní i v rámci urbánního rozvoje Prahy. PIR vznikla v roce 2014. Jejími členy jsou odborníci, kteří formulují inovační politiku města a zároveň v této oblasti koordinují spolupráci Prahy s dalšími kraji ČR i s celostátní politikou výzkumu a inovací. Pražská inovační rada se bude scházet třikrát až čtyřikrát do roka.

“Praha by měla být nejen městem s Karlovým mostem, ale i městem, kde vznikají vynálezy, které se převádějí do praxe, a jež bude atraktivní pro zahraniční vědce. Česká metropole je již světovým centrem umělé inteligence. Chtěli bychom něco podobného udělat i pro další obory, které jsou v Česku excelentní, například pro biochemii a kosmický výzkum. Tam, kde jsme silní, bychom chtěli vytvořit co nejlepší prostředí, aby vznikaly vynálezy, které by se převáděly do praxe a zároveň zde zbyly i všechny peníze, které se tím vydělají. To vše by měla Pražská inovační rada podporovat,” uvedl předseda PIR, profesor Zbyněk Škvor z ČVUT.

Pražský inovační institut navrhuje systém celkem devíti inovačních platforem, jejichž činnost bude řídit tým odborníků (developerů inovačních projektů) v čele s Tomášem Lapáčkem, který od ledna působí na pozici inovačního manažera Prahy. Tyto odborné skupiny mají určit konkrétní projekty a témata, která přispějí k dalšímu rozvoji metropole směrem k excelenci. Zároveň by měly být v souladu s národní Inovační strategií ČR i celosvětovými trendy.

Kromě vizionářských workshopů jde o oblast umělé inteligence (AI), biotechnologií(biotech), vesmírných technologií (space), o kulturně-kreativní odvětví, o propagaci inovací a podporu špičkové vědy, výzkumu a podnikání či vzdělávání pro inovace i o rozvoj urbánních inovací, ze kterých bude těžit i přímo Praha (rozvoj města).

„Pandemie před nás postavila nové výzvy, zároveň ale nezmizely výzvy staré. Proto velmi vítám, že nové inovační platformy Pražské inovační rady reflektují jak agendy, které Praha řeší dlouhodobě, tak ty aktuální. Praha se zatím s koronavirem vypořádala dobře, ale nyní přijde klíčové období, kdy její ekonomiku musí znovu nakopnout nové přístupy a inovace. Pražská inovační rada bude hrát klíčovou roli v naší snaze koordinovat městský inovační ekosystém a hledat potřebné synergie,“ říká radní pro sport, školství a podporu podnikání Vít Šimral (Piráti).

radní pro sport, školství a podporu podnikání Vít Šimral (Piráti)

Na činnosti a výsledcích platforem se bude Pražský inovační institut podílet ve spolupráci s renomovanými organizacemi, jako je ČVUT, Akademie věd ČR, Univerzita Karlova, Technologická agentura ČR, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, ESERO, “kosmický inkubátor” ESA BIC, prg.ai či státní agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. 

“Obnovení činnosti Pražské inovační rady je symbolickým i faktickým aktem návratu k systematické práci na podpoře inovací na území hlavního města Prahy ve prospěch jeho obyvatel. Jde o vrcholný orgán, který bude schvalovat a předkládat primátorovi návrhy zpracované experty v několika různých oborových platformách propojujících byznys, výzkum a veřejnou správu,” uvedl ředitel Pii Bohumil Kartous.

Autor: Redakce, Pii, Praha, ČR, 24.5.2021

Zdroj:

www.prazskyinovacniinstitut.cz

www.prahaskolska.cz