V konkurenci osmi soutěžních návrhů zvítězil návrh architektů Miroslava Cikána a Pavly Melkové z ateliéru MCA…

Soutěžní porota byla složená ze zástupců MČ Praha 2 a nezávislých odborníků z řad předních českých  architektů a krajinářů. Cílem soutěže bylo vybrat návrh, který nabídne nejlepší architektonické i krajinářské řešení revitalizace území kolem Novoměstských hradeb, navazující na okolní parkové lokality.

Veřejnou architektonickou soutěž vypsala městská část Praha 2 na konci loňského roku.  „Anonymní soutěž probíhala několik měsíců a v porotě zasedla kromě zástupců městské části i řada předních českých architektů a krajinářských architektů, kteří hodnotili celkový přístup k řešenému území, kde by měla vzniknout i malá zahradní restaurace a dětské hřiště. Nakonec se porota na vítězném návrhu shodla jednomyslně, ale vysokou kvalitu měly i další oceněné projekty,“ přibližuje průběh soutěže místostarosta Prahy 2 Jan Kolář, který zároveň oceňuje, že zadání architektonické soutěže umožnilo vybírat z mnoha různých řešení. U vítězného návrhu ocenila porota především citlivou práci s charakterem místa a kompozici jednotlivých objektů a prostranství. Návrh počítá také s efektivním hospodařením s dešťovou vodou.

A jak soutěž dopadla?

V konkurenci osmi soutěžních návrhů zvítězil návrh architektů Miroslava Cikána a Pavly Melkové z ateliéru MCA. Porota u vítězného návrhu ocenila především citlivou práci s charakterem místa a kompozici jednotlivých objektů a prostranství. V horní části parku pracuje návrh se systémem teras, které kopírují terén, vytvářejí menší pobytová místa a zároveň umožňují jejich variabilitu pro komunitní zahradu. Pavilon malé zahradní restaurace je umístěný uprostřed v návaznosti na centrální pobytový trávník. Jeho příjemné měřítko a konstrukční i materiálové řešení v kombinace kamene a dřeva je přiměřené situaci. Zároveň má vhodnou velikost pro případný pronájem a dostatečnou kapacitu pro ekonomicky udržitelný provoz. Přírodní amfiteátr s dětským hřištěm v dolní části parku bude bezbariérově přístupný a vhodně vybavený herními prvky z přírodních materiálů. Celý návrh počítá s hospodařením s dešťovou vodou. Pro studio MCA je to další z řady vítězství v architektonických soutěžích na veřejná prostranství.

Na druhém místě skončil ateliér Roháč Stratil a třetí příčku obsadil tým kolem krajináře Vladimíra Sitty. Za zvlášť pozoruhodné podněty porota zároveň odměnila soutěžní návrh ateliéru MDMA Architects a soutěžní návrh architekta Marka Janoty.

Zdroj: Praha 2

Oceněné návrhy budou stejně jako u ostatních soutěží v brzké době k nahlédnutí na stránkách České komory architektů. S vítězem soutěže začne nyní městská část jednat o podpisu smlouvy na další projektové fáze.

Městská část na přípravě soutěže spolupracovala s Českou komorou architektů (ČKA), s právní kanceláří Havel&Partners a organizací CBArchitektura, které se soutěžím věnují dlouhodobě. Soutěž o návrh je odbornou veřejností doporučována jako nejlepší a nejtransparentnější způsob zadání na projekt veřejné stavby.

Autor: Redakce, Praha 2, ČR, 25.5.2021

Zdroj:

https://www.praha2.cz/Porota-vybrala-viteze-architektonicke-souteze-o-obnovu-parku-U-Hradeb.html