Radnice Prahy 8 vyzývá vedení města Prahy…

„Podle programového prohlášení vedení městské části i programového prohlášení koalice hlavního města Prahy je řešením zahloubení této ulice do tunelu. Považujeme za nešťastné, že hlavní město aktivně nepřipravuje zahloubení ulice V Holešovičkách, i když ho má ve svém programovém prohlášení,“ podivuje se starosta Prahy 8 Ondřej Gros a dodává: „U mne převažují obavy z toho, že hlavní město Praha nečiní žádné kroky, které by vedly k zahloubení ulice V Holešovičkách. Dosud pouze zveřejněná studie, navrhující vysázení cca 100 stromů a instalací trolejí pro elektrobus jako řešení problému ulice V Holešovičkách, kterou projíždí 100 tisíc vozidel denně, je pro městskou část a občany žijící v dané lokalitě naprosto nedostačující.“

„Ulice V Holešovičkách je dlouhodobě dopravně přetížena, neboť momentálně plní ulice Liberecká a V Holešovičkách funkci radiály, a propojují vnitřní a vnější okruh Prahy, které jsou v severním segmentu Prahy navíc oba nedokončené. Tedy ulicí V Holešovičkách vede zásadní podíl tranzitu přes Prahu, směřující do tunelového komplexu Blanka, který přebírá i funkci vnějšího okruhu kolem Prahy. Což představuje až 100 tisíc vozidel denně ulicí V Holešovičkách, v blízkosti obytné zástavby,“ říká radní Prahy 8 pro dopravu Tomáš Slabihoudek.

„Takové dopravní vytížení této ulice považujeme za neudržitelné, ale není možné snížit kapacitu této klíčové dopravní stavby, protože nemá alternativu. Proto dlouhodobě prosazujeme zahloubení této komunikace do tunelu. Bohužel radní hlavního města Prahy dosud v rámci tohoto záměru zahloubení neučinili žádné kroky, jelikož v rozpočtu hlavního města nevyčlenili potřebné finanční prostředky,“ uzavírá Martin Jedlička, předseda komise pro dopravu v Praze 8. 

Autor: Redakce, Praha 8, ČR, 27.5.2021

Zdroj:

https://www.praha8.cz/Zacnete-uz-konecne-resit-kolabujici-dopravu-v-ulici-V-Holesovickach-zada-vedeni-Prahy-8-1.html