Praha 2 pokračuje v pomoci podnikatelům a živnostníkům…

Až do konce října tak mohou mít provozovny restaurační předzahrádky zcela zdarma. Poplatky úředníci odpustili i dalším prodejcům a farmářům. Praha 2 jim tak chce alespoň částečně kompenzovat ztráty způsobené dopadem pandemie koronaviru a krizových opatření vlády.

„Jen co se otevřely zahrádky, pomoc od pražského magistrátu ve formě prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství, končí. My na Praze 2 v tom své živnostníky a podnikatele nenecháme a věřím, že odpuštění poplatku za užívání předzahrádek a dalších prodejních zařízení, obzvlášť v letní sezóně, jistě ocení,“ uvedla místostarostka Prahy 2 pro oblast podnikání Alexandra Udženija.

místostarostka Prahy 2 pro oblast podnikání Alexandra Udženija

Z rozhodnutí vyplývá, že se prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství na území městské části Praha 2 vztahuje na všechny poplatníky, kteří mají umístěné zařízení sloužící pro poskytování prodeje a pocítili dopady mimořádné události, tedy pandemie a protikoronavirových opatření. Toto rozhodnutí samozřejmě poplatníky nezbavuje povinnosti řádně a včas splnit ohlašovací povinnost.

Podnikatele a živnostníky podporuje Praha 2 dlouhodobě a systematicky. Těm, kteří svou živnost provozují v nebytových prostorách městské části, v minulých měsících poskytla radnice slevy z nájmů, v případě zájmu umožnila odklad splátek a rozhodla také o zrušení valorizace nájemného pro rok 2020.

Úplné znění rozhodnutí správce místního poplatku je zveřejněno na úřední desce ÚMČ Praha 2:

http://85.207.99.7:8080/eDeska/index.html

Autor: Redakce, Praha 2, ČR, 1.6.2021

Zdroj:

https://www.praha2.cz/Praha-2-odpousti-poplatky-za-predzahradky-a-jina-prodejni-mista-na-verejnem-prostranstvi.html