Celkem z osmi mláďat kriticky ohroženého bažanta Edwardsova se nyní těší chovatelé v Zoo Praha…

Od roku 2000 není doklad o výskytu tohoto vzácného ptáka ve volné přírodě a jeho odchov v lidské péči je tedy zřejmě jeho jedinou nadějí na přežití.

 „Aktuálně se těšíme z osmi kuřat od dvou párů, další pár ještě inkubuje svou snůšku,“ říká ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „Dosud se nám vylíhlo již přes 150 mláďat tohoto výjimečného bažanta.“

Mláďata od páru Londýn – Praha vylíhnuta 1.6.2021

Bažant Edwardsův patří k druhům, pro které vede Zoo Praha jejich Evropský chovný program a současně Evropskou plemennou knihu. Podle doporučení odborné komise je možné odchovávat mláďata bažanta Edwardsova pouze zcela přirozeně v péči rodičů. Jedině tak je bude možné zařadit do repatriačního programu a následně vrátit zpět do jejich domoviny ve Vietnamu. Již v roce 2015 Zoo Praha zorganizovala přepravu čtyř jedinců do Zoo Hanoj, kde se je podařilo zapojit do chovu.

Mláďata od páru Londýn – Praha vylíhnuta 1.6.2021

„Letošní rok je výjimečný právě tím, že máme v chovu i páry, které plánujeme převést do Zoo Taipei na Tchajwanu v rámci mezinárodního chovného programu,“ vysvětluje kurátor ptáků Antonín Vaidl.

Autor: Redakce, ZOO, Praha, ČR, 5.6.2021