Nejlevnější byty v Česku byly v letech 2017 – 2019 v okrese Most s průměrnou cenou 5500 korun za metr čtvereční…

Následují Chomutov (asi 8000 korun) a Sokolov (asi 9000 korun). Jde o okresy zasažené dlouhodobou povrchovou těžbou hnědého uhlí. Naopak nejdražší byly Praha s cenou 62.000 korun za metr čtvereční a Brno (45.000 korun). Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

„Velké rozdíly mezi jednotlivými regiony se v uplynulých dvou dekádách spíše prohloubily, zejména u cen bytů. Vysoká atraktivita ještě vzrostla v okrajových oblastech Prahy a v jejím okolí, kam také směřují migrační proudy. Na druhé straně se nacházejí některé venkovské oblasti a téměř celý Ústecký kraj,“ uvedl ředitel odboru statistiky cen ČSÚ Jiří Mrázek.

Velmi nízké průměrné ceny bytů byly v letech 2017 až 2019 podle něj také ve venkovských okresech na perifériích jako jsou Jeseník, Prachatice nebo Domažlice (průměrná cena 12.000 – 13.000 korun za metr čtvereční) a zejména Bruntál (9000 korun). Dále se k nim řadily některé další okresy Ústeckého kraje (Teplice, Ústí nad Labem, Děčín) s průměrem od 10.000 do 12.000 korun.

Nejvyšší cenová hladina u bytů byla mezi lety 2017 a 2019 v Praze s průměrem 62.000 korun za metr čtvereční, přičemž v roce 2019 to bylo téměř 70.000 korun. Za druhým Brnem následovaly okresy Praha-východ, Mladá Boleslav a Hradec Králové s cenami kolem 33.000 korun. Okolo 30.000 korun se ceny pohybovaly v okresech Plzeň-město, Olomouc, Praha-západ, Beroun, Kladno, Brno-venkov a Blansko.

„V jednotlivých krajích byly vždy nejvyšší ceny v okrese s krajským městem s výjimkou krajů zatížených těžkým průmyslem. V Ústeckém kraji byly ceny nejvyšší v okrese Litoměřice a v Moravskoslezském kraji v okrese Opava,“ doplnil Mrázek.

Ceny bytů v Česku od roku 1998 do konce roku 2019 vzrostly v průměru 4,25krát. Ceny rodinných domů stouply 2,6krát.

„Zajímavé je, že v Ústeckém kraji vzrostly ceny rodinných domů nadprůměrně, téměř 2,8krát. Svědčí to o tom, že ne vždy spolu trhy s byty a rodinnými domy úzce souvisejí. Dokonce mohou tvořit i jisté protipóly,“ uvedl dále Mrázek.

Rychlejší růst cen bytů v porovnání s rodinnými domy podle něj může souviset zejména s migračními trendy za prací do určité kategorie měst. Nejvíce mezi roky 1998 a 2019 stouply ceny bytů ve městech od 10.000 do 50.000 obyvatel a v okrajových částech Prahy, a to 4,8krát. V obcích do 2000 obyvatel vzrostly 2,7krát.

V letech 2017 až 2019 byly rodinné domy nejdražší v Praze s průměrnou cenou 9500 korun za metr krychlový. Následovaly okresy Praha-západ (téměř 7000 korun), Praha-východ (6500 korun), Brno-město (přes 6000 korun) a s odstupem Plzeň-město (4800 korun za metr krychlový).

Nejnižší ceny (1300 korun za metr krychlový) jsou stejně jako u bytů v okrese Bruntál. Nízkou cenu od 1600 do 1800 korun vykazovalo i několik dalších okresů, jako Jeseník, Svitavy, Náchod, Děčín, Louny, Pelhřimov a Strakonice.

Autor: Redakce, ČSÚ, ČTK, Praha, ČR, 6.6.2021