Městská část Praha 2 v těchto dnech obnovila provoz mlžítek na Ostrčilově, Palackého a Tylově náměstí, a na Výtoni…

V jedné z nejzelenějších městských částí se tak Pražané i další návštěvníci mohou v parných dnech osvěžit hned na patnácti místech.

„Nejrůznější mlžítka a mlhoviště  jsou mezi našimi obyvateli a obzvláště dětmi velice oblíbená. Jsem proto ráda, že je mohou nalézt na tolika místech, v parcích, na dětských hřištích i na náměstích. V horkých letních dnech, kdy jsou ulice rozpálené, přijdou jistě každému vhod,“ uvedla místostarostka Alexandra Udženija, která mimo jiné koordinuje projekty programu Udržitelná dvojka, v rámci kterého Praha 2 navrhuje a realizuje opatření v oblasti životního prostředí a adaptace na klimatické změny.

místostarostka Alexandra Udženija

Kromě čtyř mlžítek typu „brčko“ na Ostrčilově, Palackého a Tylově náměstí a na Výtoni mohou lidé při procházkách v parcích a na dětských hřištích narazit již tradičně na jedenáct mlhovišť např. v Havlíčkových a Riegrových sadech, na Folimance nebo na Karlově náměstí.

Zdroj: Praha 2

„Městská část Praha 2 se zlepšování úrovně životního prostředí a kvality života ve veřejném prostoru věnuje dlouhodobě. Sází se stromy, rekonstruují parky, obnovují se vodní prvky a umisťují mlhoviště. O jejich konkrétním umístění pak spolurozhodují Pražské vodovody a kanalizace po posouzení technického i urbanistického hlediska,“ dodal Václav Vondrášek, místostarosta pro oblast životního prostředí, oblast výstavby a územního rozvoje a oblast památkové péče. 

Zdroj: Praha 2

Většina mlhovišť je vybavena solárním panelem a termostatem, který reguluje jejich činnost podle venkovní teploty. Čtveřice nově instalovaných mlžítek typu „brčko“ je instalovaná na podzemní hydrant, který je součástí vodovodní sítě. Mlhoviště se tak spouští samo, když teplota zařízení stoupne na 23 °C.

Autor: Redakce, Praha 2, ČR, 9.6.2021

Zdroj:

https://www.praha2.cz/Obcane-naleznou-mlhoviste-a-mlzitka-na-patnacti-mistech.html