Hlavní město Praha dostane další novou tramvajovou trať…

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v pátek 11.6.2021 u smyčky Sídliště Barrandov začal stavět 1 kilometr dlouhý úsek do Holyně. Jedná se o 1. etapu nové tratě Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec. Její výstavba potrvá 10 měsíců, budou na ní dva páry zastávek: Kaskády a Holyně. Novou trať postaví společnost STRABAG Rail. Předpokládané celkové náklady výstavby činí 169 milionů Kč, 85 % uznatelných nákladů pokryje dotace Evropské unie, Evropských strukturálních a investičních fondů z Operačního programu Doprava 2. Cestující by se po nové trati mohli poprvé svézt nejpozději na konci dubna 2022.

Zdroj: DPP

Nová trať bude ze smyčky Sídliště Barrandov pokračovat podél Werichovy ulice ke křižovatce ulic Miloše Havla a Baarové. Zde se stočí jihozápadním směrem do plánované ulice Nataši Gollové, kterou povede až po budoucí náměstí Olgy Scheinpflugové, kde DPP vybuduje první dvojici zastávek nazvaných Kaskády. Trať v tomto úseku bude s antivibrační rohoží, na pražcích B03 s kolejnicemi 49E1 se svařovanými styky. Kolejový svršek bude až po zastávku Kaskády zatravněn, trať v oblasti samotné zastávky bude vydlážděna. DPP toto provedení zvolil kvůli maximální ochraně místních obyvatel před hlukem a vibracemi. Zatravnění kolejového svršku, jako městotvorný faktor, přispěje nejen ke zvýšení estetické hodnoty oblasti, ale také ke zlepšení místních klimatických podmínek. Stavba tramvajové tratě bude v této oblasti probíhat současně s výstavbou nové městské čtvrti.
Z budoucího náměstí Olgy Scheinpflugové tramvajová trať povede dále ulicí Nataši Gollové směrem k městské části Holyně k ulici U Náhonu, kde v jejím sousedství DPP vybuduje druhou dvojici zastávek Holyně a úvrať pro změnu směru jízdy. Tramvajovou smyčku ve Slivenci DPP vybuduje až v rámci stavby 2. etapy Holyně – Slivenec. Od zastávky Kaskády až po zastávku Holyně bude mít nová tramvajová trať otevřený kolejový svršek. Asfaltový povrch bude pouze na přejezdech, např. v křižovatce s Werichovou ulicí.

Zdroj: DPP

„Praha zažívá tramvajový boom. Minulý pátek jsme otevřeli tramvajový úsek mezi Pražského povstání a stanicí metra Pankrác. Teď jsme začali stavět další úplně novou tramvajovou trať, tentokrát už v místě, kde koleje doposud nikdy nevedly. To se v Praze stalo naposled před dvaceti lety. Ze Sídliště Barrandov přes novou zastávku Kaskády se tramvají dostaneme až do Holyně. Na novou trať naváže prodloužení do Slivence, pro které už zpracováváme dokumentaci pro stavební povolení. Maximálně za deset měsíců bude hotovo a obyvatelé tamní rezidenční čtvrti se po desítkách let i slibů konečně dočkají komfortního a spolehlivého spojení s centrem města. Pražskou tramvajovou síť nerozvíjíme jen na papíře. Jsou za námi vidět konkrétní výsledky. Další rest minulosti je trať z Modřan do Libuše. Do konce roku chceme kopnout,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

náměstek pro dopravu Adam Scheinherr

„Takové tempo zahajování staveb nových tramvajových tratí nebo jejich zprovozňování Praha už dlouho nezažila. Před 2 měsíci jsme zahájili stavbu tramvajové smyčky Zahradní Město, před týdnem jsme zprovoznili nedávno postavenou trať ke stanici metra Pankrác a teď, po dlouhých letech přípravy, začínáme stavět novou trať do Holyně. Díky tomu připojíme na tramvajovou síť další pražskou městskou část a budoucí obyvatelé nově budované čtvrti na Barrandově dostanou rychlou, pohodlnou a ekologickou dopravu do centra města. Zhotovitel, společnost STRABAG Rail, má na výstavbu 10 měsíců. Doufám, že nám klimatické podmínky umožní stavět i v zimě. Uděláme vše pro to, abychom zprovoznění nové tratě co nejvíce urychlili, ale ne na úkor kvality,“ dodal Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

„Mám mimořádnou radost, že jsem se dožil zahájení stavby této tramvajové tratě. Její příprava trvala neuvěřitelných 14 let. Troufám si říct, že to je rekord mezi projekty nových tramvajových tratí a pevně věřím, že nebude překonán. V přípravou jsme začali v roce 2007, v roce 2010 se změnil územní plán, v roce 2014 nabylo právní moci územní rozhodnutí a loni na konci roku i stavební povolení. Postupnou, mravenčí prací s velkou trpělivostí se nám to povedlo dovést až k dnešnímu slavnostnímu aktu,“ uzavřel Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Zajímavosti stavby

Na stavbu nové tramvajové tratě bude potřeba např. 4 kilometry kolejnic, 2 561 betonových pražců, téměř 1 200 metrů kamenných obrubníků, více než 1 500 m2 různých typů dlažby nebo téměř 4 500 m3 různých typů štěrků a štěrkodrtě.

Záběry z trasy budoucí nové tratě Sídliště Barrandov – Holyně natočené z dronu na začátku června 2021:

https://www.dropbox.com/s/sxuysowi2sr19xx/210608_Barrandov.mp4?dl=0

Video zde:

Autor: Redakce, DPP, Praha, ČR, 13.6.2021

Zdroj:

https://www.dpp.cz/spolecnost/pro-media/tiskove-zpravy/detail/278_1407-dpp-dnes-zahajil-stavbu-tramvajove-trate-sidliste-barrandov-holyne