Boj se rozhořel o udržení známé restaurace Rotunda v centru města…

Rada MČ Praha 1 schválila návrh na ukončení smlouvy se současným provozovatelem hospody U Rotundy. Ten naší městské části dlouhodobě dluží na nájemném a jeho dluh už v roce 2018 činil 832 tisíc korun. Na tuto částku byl také v prosinci 2019 zastupiteli schválen splátkový kalendář. Nájemce ho ale nesplácel a ke konci května 2021 navíc narostl dluh na nájemném o další stovky tisíc korun.

„Nechceme, aby tato klasická hospoda zanikla, na druhou stranu ale máme zákonem dané povinnosti při správě majetku a nemůžeme tolerovat takto vysoký dluh,“ vysvětlil starosta Prahy 1 Petr Hejma.

Starosta zároveň zdůraznil, že Praha 1 nechce, aby známý hostinec v podobě, jak ho roky známe, zanikl. „Vyzývám všechny zájemce, kteří chtějí hospodu U Rotundy zachovat, aby se se mnou spojili. Věřím, že společně věc vyřešíme. Inspirací by nám mohla být jiná legenda – hostinec U černého vola. I v případě ´Rotundy´ by lidé bydlící v okolí a štamgasti mohli pomoct,“ dodal Petr Hejma, který zároveň nevyloučil jednání se současným nájemcem, pokud svůj dluh uhradí.

To je z pondělního prohlášení radnice, které vyvolalo pozdvižení u místních občanů i štamgastů restaurace. Ti jsou proti tomu, aby tato legendární restaurace zanikla. Proti je dle prohlášení i radnice, ale přesto její uzavření stále hrozí.

Jedním ze štamgastů je i oblíbený skladatel Jaroslav Uhlíř, ten na místě pro prazskynoviny.cz řekl: 

„Že o té situaci nevěděl, že nechápe ty lidi na radnici a že by byl smutný, kdyby restauraci zavřeli“…

Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř v Hostinci u Rotundy

Zeptali jsme se tedy radnice Praha 1, jaká je aktuální situace v celé věci. Vyjádření na naše otázky nám poslal: Petr Bidlo, vedoucí oddělení vnějších vztahů MČ Praha 1

Majitel koupil firmu už s dluhem. Majitel se domluvil s radnicí na splátkovém kalendáři. Majitel následně údajně platil, dluh i nájem. Mezitím přišel covid. Což znamenalo uzavření restaurací. Radnice po něm chce, ale dluh i nájem platit. Proč když ostatním se nájmy z hlediska covidu odpouštějí, se to nestalo zde?

„5. února 2020 uzavřel nájemce a Praha 1 splátkový kalendář, který byl předtím schválen na prosincovém zastupitelstvu roku 2019. Dodnes z toho nic neuhradil a navíc narostl dluh na nájemném o další stovky tisíc. Hlavní příčina tedy určitě neleží v covidu.“

Proč současnou situaci neprojednal finanční výbor?

„Současný Finanční výbor ZMČ Praha 1 věc neprojednával, protože neměl řádný důvod. On by mohl řešit pouze splátkový kalendář. Současný problém ale spíš spadá pod Komisi obecního majetku.“

Jak se k věci tedy staví druhý majitel domu?

„Majitel druhé poloviny domu s výpovědí vyslovil souhlas.“

Proč v tisku rady ze včerejšího dne, prý není informace o věci nájmu Rotundy?

„V tisku je otázka nájmu tou hlavní – výše ročního nájmu (502 824,-), měsíční nájem (41 902,-), za metr2 (306,-). A podrobnosti o dlouholetém dluhu.“

Chce tedy radnice restauraci udržet pod tímto majitelem, nebo ji chce předat někomu jinému?

„Radnice se v případě, že majitel doplatí dluh, nebrání jednání o pokračování spolupráce.“

Jakmile se situace dostala na veřejnost začali jednat i místní štamgasti. Jedním z nich je i obyvatel Prahy 1, Oskar Pajer, ten ihned založil internetovou petici. Inicioval také jednání na radnici o záchraně restaurace. 

Oskar Pajer, autor petice za zachování Hostince u Rotundy

Zeptali jsme se tedy Oskara Pajera, jak celou věc vidí a co v ní dál podniká.

Udělal jste petici za zachování Hostince u Rotundy, proč?

„Když jsem se dozvěděl o rozhodnutí rady mč o vypovězení nájmu tak jsem oslovil přátele a udělali jsme petici na podporu hostince u rotundy, před pár lety jsme takhle zachránily hospodu v dejvickém nádraží, jsou situace kdy petice a jistej tlak veřejnosti může opravdu zafungovat. Přijde mi jako povinnost zachovat tyhle malé části tradiční hospodské kultury, vietnamská bistra a kfcéčka mají po celém světě, takhle, rotundu a nádražku jinde nenajdeš, kdo tam nebyl nepochopí.“

Radnice tvrdí, že chce taky rotundu uchovat jako restauraci, tak proč petice, když to chce i radnice?

„Odpověď radnice je alibistická, starosta nemůže tvrdit, že chce hospodu, tak jak je zachovat, když je to on, potažmo jeho rada, kdo výpověď z nájmu iniciuje, ani jeho placená reklama na Facebooku nás o tom nemůže přesvědčit, jak známe starostu Hejmu z jiných kauz, tak debata s veřejností není jeho oblíbená partie.“

Myslíte, že má radnice s prostorem jiné zájmy?

„Nemůžu to jistě tvrdit ale je to dost pravděpodobné, my co na Praze 1. žijeme víme, že tady většinou nic není náhodou.“

Jaké by k tomu měla důvody?

„Vycházení vstříc různým kamarádům, je tady u vedení radnice skoro tradice.“

Co podniknete dál v celé věci?

„Nyní sbíráme podpisy pod petici, kterých je už za den a něco přes 1300, dnes (úterý 15.6.2021, odpoledne) iniciujeme schůzku jako petiční výbor s provozovatelem a zastupiteli, kteří projevili zájem věc řešit, chceme zjistit, jak to je s dluhy, o kterých každý říká něco jiného, a posléze pomoc najít řešení, zájem o věc je a věříme, že to dobře dopadne. Na zdraví!“

On – line petice zde:

https://www.petice.com/za_zachovani_hostince_u_rotudny?

Legendární Hostinec u Rotundy na Praze 1

Celou věc budeme i nadále sledovat a přineseme o ní další informace…

Autor: Redakce, Praha 1, ČR, 16.6.2021

Zdroj:

https://www.praha1.cz/legendarni-hostinec-u-rotundy-nesmi-skoncit/