Zoo Praha pomáhá v Bhútánském království zachránit kriticky ohroženou volavku císařskou. 

V celém areálu výskytu této velké volavky přežívá již méně než šedesát jedinců, z toho polovina právě v Bhútánu. I tam ji však ohrožuje výstavba hydroelektráren. Proto již před několika lety započaly přípravy projektu na její záchranu, do kterého byla přizvána Zoo Praha.

„Cílem tohoto projektu je odebírat z posledních hnízd volavek císařských část mláďat a vytvořit záložní populaci v lidské péči,“ vysvětluje ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „Již od roku 2017 proto probíhalo proškolování budoucích bhútánských chovatelů, kteří absolvovali stáže i u nás v Praze. V Bhútánu jsme pomohli také při výstavbě chovné stanice a poskytujeme některé vybavení a  materiál. Především však kolega Antonín Vaidl pomáhá pracovníkům bhútánské  Royal Society for the Protection of Nature četnými konzultacemi.” 

Zoo Praha podpořila projekt výstavby chovatelského zařízení pro volavky císařské v oblasti Changche-Tshirang v provincii Wangdue. Do Bhútánu zaslala i  zdravotnický materiál pro veterinární úkony, ten totiž není v oblasti k sehnání. Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha 

První mláďata volavek císařských byla z jednoho z hnízd odebrána letos v dubnu a  přesunuta do nově vybudovaného chovného zařízení v oblasti Changche-Tshirang. Mimochodem, při odběru mláďat byl využit i přepravní box ze Zoo Praha. 

„Dvě mláďata se úspěšně aklimatizovala ve venkovní voliéře po přesunu ze zázemí stanice,“ popisuje aktuální situaci kurátor chovu ptáků Zoo Praha Antonín Vaidl. I v příštím roce je v plánu odebrat některá mláďata z hnízd, která by v přírodě nepřežila. I když se vylíhnou třeba čtyři mláďata na jednom hnízdě, přežijí maximálně dvě, většinou jedno. Je to asi již poslední možnost, jak volavku císařskou zachránit.“

Autor: Redakce, ZOO, Praha, ČR, 20.6.2021