Hospodaření radnice Prahy 4 skončilo loni přebytkem ve výši 88,6 milionu korun, což je o téměř 70 miliard meziročně méně…

Příjmy dosáhly více než 1,04 miliardy a výdaje 954,1 milionu korun. Na investice šlo 118,2 milionu. Vliv na hospodaření měly nižší výdaje a vyšší příjmy. Vyplývá to ze závěrečného účtu, který schválili zastupitelé městské části. Na loňský rok měla radnice schválený rozpočet s výdaji 1,1 miliardy a příjmy necelých 762 milionů.

Nejvyšší částku v příjmech získala radnice z tzv. transferů, tedy peněz od hlavního města a státu, a to 845,2 milionu korun. Tyto příjmy byly o něco nižší, než radnice předpokládala, neboť jí ještě nedorazily například peníze z evropských fondů na schválené projekty. Daňové příjmy dosáhly 139,65 milionu a nedaňové 57,9 milionu.

Největší část výdajů šla na běžné výdaje, a to 835,91 milionu. Nejvyšší částka, necelých 360 milionů, šla na chod samotné městské části. Druhou finančně nejnáročnější rozpočtovou kapitolou bylo školství a vzdělávání, do kterého radnice dala 214,2 milionu. Do ochrany životního prostředí šlo 91 milionů, do sociální oblasti 79,5 milionu a do zdravotnictví 26 milionů.

Kapitálové výdaje byly vyčerpány ve výši 118,19 milionu. Nejvíc peněz městská část do školství a vzdělávání, kam putovalo 76,2 milionu. Radnice opravovala například kotelny nebo kuchyně ve školách a v ZŠ Bítovská dala peníze na stavbu tělocvičny. Na investice do sportu a zájmové činnosti šlo 15,7 milionu a do dopravy přes pět milionů.

Pro letošek má Praha 4 rozpočet schválen s příjmy 796,65 milionu korun a výdaji 1,09 miliardy. Rozdíl pokryje mimo jiné ze svých zdrojů. Na investice je plánováno zhruba 322,4 milionu korun.

Autor: Redakce, ČTK, Praha 4, ČR, 25.6.2021

Zdroj:

https://www.praha4.cz/15-zasedani-Zastupitelstva-MC-Praha-4-se-uskutecni-ve-stredu-23-cervna-2021.html