Městská část Praha 2 chce na svém území vybudovat nové centrum sociálních a zdravotních služeb – Centrum sociálních služeb Nový domov Praha 2 (CSSP2 Nový domov)…

Po dokončení by mělo lůžkovou kapacitou plně nahradit stávající domovy pro seniory v ulicích Máchova a Jana Masaryka. Odborným garantem projektu je přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze docent Martin Anders.

Zdroj: Praha 2

Příspěvková organizace CSSP2 dlouhodobě vykazuje vysoký převis poptávky občanů Prahy 2 po volných kapacitách v domově seniorů a nedisponuje lůžkovou kapacitou pro klienty, kteří potřebují péči se zvláštním režimem.

„Během příštích dvaceti let vzroste počet seniorů nad 75 let dvojnásobně a bude nezbytné pro ně zajistit dlouhodobou péči. Stávající kapacita domovů pro seniory je naprosto nedostačující, chybí prostředí pro dobře organizovanou péči o lidi s demencí. Dlouhodobou celodenní péči o nemohoucího není ve většině případů možné zajistit vlastními silami rodin, a to ani se zapojením širších terénních služeb. Žádný ze současných domovů v rámci městské části Praha 2 budoucím potřebám z hlediska prostorových kapacit, dopravní dostupnosti a ani požadavkům na zeleň a klidovou zónu nevyhovuje,“ říká místostarostka městské části Praha 2 Alexandra Udženija (ODS).

místostarostka městské části Praha 2 Alexandra Udženija (ODS)

Radnice Prahy 2 se tak rozhodla na tuto situaci reagovat a v souvislosti s trendem stárnutí populace zajistit výstavbu nového centra s dostatečnou kapacitou lůžek. To by mělo rozšířit stávající kapacitu pobytových sociálních služeb pro seniory, a to až na 130 lůžek. Převažovat by měly jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. V této souvislosti radnice provedla rešerši vhodných domů a pozemků pro výstavbu nového centra. Jako nevhodnější možnost se ukázal pozemek na pomezí ulic Italská, Kunětická a Lichnická.

Zdroj: Praha 2

Koncept péče vychází ze špičkových západoevropských modelů, jedná se o evropský unikát. Nový domov bude tvořen formou samostatných jednotek – tzv. „domácnosti“. Domácnost bude obývat 10 až 12 seniorů, péči zajistí vždy jeden stálý tým pracovníků. Každá domácnost bude mít svůj obývací prostor, vč. kuchyňského a rehabilitačního zázemí,“ popisuje podobu Nového domova místostarostka Udženija a doplňuje: „Součástí prostředí domova bude terapeutická zahrada a unikátní prostředí pro klienty v poslední fázi života s intenzivní péčí, tzv. oáza.“ Městská část Praha 2 na projektu spolupracuje s předními kapacitami v oboru. Jedním z odborných garantů projektu je přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D., který unikátní koncept CSSP2 Nový domov, a jeho uspořádání na principu domácností, podporuje: „Jsem nadšený z možné výstavby nového seniorského centra, které respektuje moderní doporučení a je inspirováno zahraničními zkušenostmi. Dle mého je to ta správná cesta, jak zajistit důstojné podmínky lidem, kteří z různých důvodů již nedokážou zvládnout běžný život svými silami. Velmi mě zajímá spolupráce při využití modelu denního stacionáře a rád bych do projektu zapojil i mediky naší fakulty, aby získali opravdový a reálný pohled na komplexní péči o nemocné postižené demencemi. Skvělá je také pozice Nového domova s ohledem na blízkost parku, který svým prostředím může být podpůrnou léčebnou modalitou,“ podotýká. Dalšími podporovateli jsou např. MUDr. Renáta Petrová, zástupce České gerontologické a geriatrické společnosti, Římskokatolické farnosti u kostela sv. Ludmily, Diakonie Českobratrské církve evangelické a další.

Zdroj: Praha 2

Provozovatelem zařízení Nový domov bude příspěvková organizace městské části Centrum sociálních služeb Praha 2. Jeho vybudováním vznikne nová lůžková kapacita domova se zvláštním režimem pro osoby trpící demencí. Sociální služby budou rozšířeny o týdenní stacionář, půjčovnu kompenzačních pomůcek, komplexní poradenské centrum pro seniory i pečující, včetně služeb psychologa a právníka. Klientům bude k dispozici seniorské relaxační centrum (masáže, cvičení, „vodní svět“) a komunitní zahrada, která vznikne ve střešních prostorách nebo kaple pro duchovní potřeby klientů. Zařízení bude zároveň sloužit jako školící centrum pro zaměstnance, veřejnost, neformálně pečující a také jako univerzita třetího věku.

Autor: Redakce, Praha 2, ČR, 26.6.2021

Zdroj:

https://www.praha2.cz/Praha-2-predstavila-Novy-domov-unikatni-evropsky-projekt-pro-seniory-1.html