Letos o letních prázdninách opravíme tramvajové tratě na Národní třídě, ve Spálené ulici nebo v oblasti Výtoně a Vyšehradského tunelu…

Také letošní letní prázdniny využije Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) k opravám tramvajových tratí. Ve většině případů pro to využije investiční akce jiných společností, zejména Správy železnic, Pražské vodohospodářské společnosti nebo Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK) a v koordinaci s nimi provede ve vyloučených úsecích potřebné práce a výměnu kolejových konstrukcí či oblouků. Kromě již probíhajících prací v oblasti Zahradního Města a na Palackého náměstí, DPP letos v létě opraví např. tramvajové tratě na Národní třídě, ve Spálené a Otakarově ulici nebo v oblasti Výtoně a Vyšehradského tunelu.

Zdroj: DPP

Oblast Zahradní Město

Termín stavebních prací a tramvajové výluky: 15. června – 15. září 2021Úsek bez tramvajové dopravy: obratiště Radošovická – obratiště Nádraží Hostivař

V koordinaci s hlavní investiční akcí Správy železnic v oblasti, což je přestavba a zahloubení Průběžné ulice pod novým železničním mostem, DPP vymění oblouky na tramvajové trati v úseku Dubečská – Na Padesátém a u OC Hostivař. Kromě toho dokončí výstavbu nové tramvajové smyčky Zahradní Město a napojí ji na stávající trať ve Švehlově ulici v křižovatce se Ždánickou ulicí.

Oblast Palackého náměstí

Termín stavebních prací a tramvajové výluky: 21. června – 6. července 2021Úsek bez tramvajové dopravy: Národní divadlo – Palackého náměstí – Moráň a Jiráskovo náměstí po Spálenou ulici.

DPP na Palackého náměstí vymění kolejovou konstrukci, středové křížení a 6 výhybek, kromě toho provede údržbu kolejnic ve vyloučeném úseku.

Moráň – Palackého náměstí

Termín stavebních prací a tramvajové výluky: 7. – 14. července 2021Úsek bez tramvajové dopravy: Moráň – Palackého náměstí Náhradní autobusová doprava: nebude zavedenaOmezení individuální automobilové dopravy: částečné omezení v místech pracíTyp prací: DPP v této etapě dokončí výměnu kolejové konstrukce na Palackého náměstí.

Vinohradská (I. P. Pavlova – Muzeum – Olšanské hřbitovy)

Termín stavebních prací a tramvajové výluky: 15. července – 6. srpna 2021Úsek bez tramvajové dopravy: od křižovatky Bělehradské a Jugoslavské ulice po smyčku Olšanské hřbitovyNáhradní autobusová doprava: bude zavedenaOmezení individuální automobilové dopravy: automobilová doprava bude vedena po objízdných trasáchTyp prací: Pražská vodohospodářská společnost (PVS) bude rekonstruovat vodovod u křižovatky Vinohradské a Chrudimské ulice.

Bělehradská (Muzeum – I. P. Pavlova)

Termín stavebních prací PVS a tramvajové výluky: 15. července – 30. září 2021Úsek bez tramvajové dopravy:- Do 6. srpna 2021 od křižovatky Bělehradské a Jugoslavské ulice po smyčku Olšanské hřbitovy (společně s pracemi PVS ve Vinohradské ulici)- Od 7. srpna 2021 od zastávky tramvají Muzeum po křižovatku Bělehradské a Jugoslávské ulice. Od tohoto termínu DPP současně nainstaluje ve Škrétově ulici kolejový přejezdNáhradní autobusová doprava: bude zavedena do 6. srpna 2021Omezení individuální automobilové dopravy: automobilová doprava bude vedena po objízdných trasáchTyp prací: Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) bude realizovat bezbariérové zpřístupnění zastávek I. P. Pavlova v Bělehradské ulici. DPP této výluky využije k výměně kolejové konstrukce na Tylově náměstí.

Most Divadelní (Národní, Spálená)

Termín stavebních prací a tramvajové výluky: 15. července – 20. srpna 2021Úsek bez tramvajové dopravy: od křižovatky Újezdu s Vítěznou ulicí po křižovatku Lazarské a Spálené uliceNáhradní autobusová doprava: nebude zavedenaOmezení individuální automobilové dopravy: omezení v místech prací + vedení po objízdných trasáchTyp prací: TSK bude rekonstruovat most přes Divadelní ulici. DPP této výluky v koordinaci s TSK využije k opravě tramvajové tratě na Národní třídě a ve Spálené ulici.

Otakarova

Termín stavebních prací SŽ a tramvajové výluky: 21. července – 6. srpna 2021Úsek bez tramvajové dopravy: od křižovatky Bělehradské a Otakarovy ulice po křižovatku Vršovické a Minské uliceNáhradní autobusová doprava: bude zavedenaOmezení individuální automobilové dopravy: částečné omezení v místech pracíTyp prací: Správa železnic bude rozebírat ochrannou konstrukci železničního mostu nad Otakarovou ulicí. DPP této výluky využije k výměně kolejové konstrukce v Otakarově ulici.

Výtoň – Vyšehradský tunel

Termín stavebních prací a tramvajové výluky: 7. – 27. srpna 2021Úsek bez tramvajové dopravy: Výtoň (křižovatka Rašínova nábřeží se Svobodovou ulicí) – Podolská vodárna (křižovatka Podolského nábřeží s Podolskou ulicí)Náhradní doprava: primárně bude náhradní doprava zajištěna lodní dopravou, náhradní autobusová doprava bude ve formě posílené pravidelné autobusové linky, ale také bude možné využít cyklodopravu
Omezení individuální automobilové dopravy: omezení v místech prací + vedení po objízdných trasách

Typ prací: DPP vymění část kolejové konstrukce na Výtoni a vymění kolejové oblouky v oblasti Vyšehradského tunelu (na Rašínově a Podolském nábřeží).

Autor: Redakce, DPP, Praha, ČR, 1.7.2021

Zdroj:

https://www.dpp.cz/spolecnost/pro-media/tiskove-zpravy/detail/278_1429-dpp-letos-o-letnich-prazdninach-opravi-tramvajove-trate-na-narodni-tride-ve-spalene-ulici-nebo-v-oblasti-vytone-a-vysehradskeho-tunelu

Psali jsme zde: