Radnice Prahy 2 letos dá organizacím podporujícím oběti domácího násilí či oběti trestných činů 920.000 korun, což je meziročně více…

Městská část podpoří nejen organizace, ale rovněž programy prevence na školách. Městská část Praha 2 dlouhodobě pomáhá lidem, kteří se dostali do krizové životní situace.

„Navýšení prostředků poskytnutých do oblasti preventivních programů je v současnosti nutností. Na bezpečí občanů nám záleží. Ženám, dětem či seniorům, jako obzvláště zranitelným obětem domácího násilí, je třeba maximálně pomáhat. Zvláště v této složité době,“ uvedl radní Michal Zuna.

Dotaci 80.000 korun dostane například organizace ROSA – centrum pro ženy, které se zabývá poradenstvím pro oběti domácího násilí. Stejnou částku dostanou Bílý kruh bezpečí pomáhající obětem trestných činů a linka důvěry Dětského krizového centra.

Novým hrozbám na školách v druhé městské části pomůže předejít dotace pro Fórum pro prožitkové vzdělávání. Organizace dostane 60.000 korun. Zbývající částka půjde na dalších devět projektů z oblasti prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality.

Loni radnice obdobně podpořila aktivity Bílého kruhu bezpečí a zahájila společný program Praha 2 – městská část vlídná k obětem. Při ní je mj. podporována informovanost občanů, úředníků, sociálních pracovníků, policistů či strážníků o obětech trestných činů a jejich potřebách a právech.

Autor: Redakce, ČTK, Praha 2, ČR, 16.7.2021

Zdroj:

https://www.praha2.cz/Praha-2-navysila-financni-prostredky-z-grantu-na-pomoc-obetem-domaciho-nasili.html