Institut klinické a experimentální medicíny v Praze vyvinul ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje novou, unikátní komunikační platformu zCase…

Ta pomáhá v reálném čase zdravotníkům ještě efektivněji řešit logistiku léčby akutních stavů jako je například akutní infarkt myokardu. Zkrácení doby do zahájení efektivní léčby i o několik minut může totiž významně zlepšit prognózu pacientů ve vážném stavu. IKEM tuto aplikaci a komunikační systém již začal testovat a zavádět i v dalších nemocnicích v České republice.

zCase – to je speciální informační panel umístněný na urgentních příjmech, katetrizačních sálech a jednotkách intenzivní péče a k tomu moderní mobilní aplikace, kterou používají sloužící lékaři v nemocnicích. „zCase nám nabízí dokonalý přehled o pacientech transportovaných do konkrétního zdravotnického zařízení. Díky sdílení informací víme, koho záchranná služba veze a také – na minutu přesně – kdy pacient přijede. To jsou pro nás zcela zásadní informace. S posádkou záchranné služby si navíc můžeme ještě před příjezdem do nemocnice jednoduše sdílet EKG pacienta, který má příznaky infarktu a případně se s posádkou jednoduše spojit a konzultovat další postup. Díky tomu můžeme například včas aktivovat katetrizační tým a uvolnit katetrizační sály, protože již předem víme, že pacient v sanitce trpí infarktem, který vyžaduje okamžité řešení,“ vysvětluje vedoucí Oddělení akutní kardiologie IKEM MUDr. Marek Šramko, Ph.D. FESC.

Celý tým již může čekat připravený na místě a nemusí se zdržovat po příjezdu vyšetřeními a úkony, které již provedla posádka záchranné služby. „Například pacient s infarktem myokardu může díky tomu ze sanitky prakticky rovnou na katetrizační sál, což zvyšuje jeho šance na úspěšnou léčbu a uzdravení. Tím, že se dostává k zákroku bez prodlevy, šetří se tolik důležité minuty. U akutního infarktu totiž hraje roli hlavně čas. Z velkých studií víme, že pacienti s akutním infarktem mají významně lepší přežívání, pokud je u nich provedena srdeční katetrizace do 120 minut od prvního vyšetření. Naopak každých 10 minut zdržení navíc znamená 1 úmrtí navíc na každých 300 stabilních nebo 30 nestabilních pacientů. Právě zCase nám pomáhá tuto prodlevu zkracovat,“ říká přednosta Kardiocentra IKEM, prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. FESC.

Zdroj: IKEM

Systém zCase, který v Česku dosud chyběl, je navíc zabezpečený a splňuje nejvyšší standardy na kybernetickou bezpečnost a ochranu osobních dat. „Tím, že můžeme efektivněji komunikovat, mohou lékaři lépe vyhodnotit už před příjezdem sanitky, že pacient má infarkt, který vyžaduje okamžitou srdeční katetrizaci, tudíž může jet přímo do specializovaného centra a nevezeme ho zbytečně do sice nejbližší nemocnice, kde mu ovšem nemohou pomoci a odkud ho po několika vyšetřeních pošlou do specializovaného kardiocentra. Tím, že sdílíme EKG, lékaři dopředu ví, jaké řešení bude potřeba a také, že musí připravit katetrizační sál, tedy, že na něm nebudou začínat jiný, plánovaný výkon, ale rovnou ho vyhradí pro pacienta, který je tou dobou na cestě,“ doplňuje vedoucí Krajského zdravotnického operačního střediska ZZS Středočeského kraje Bc. Patrik Merhaut.

Díky podpoře Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje se podařilo vše vymyslet a nastavit tak, aby využívání zCase nebylo pro posádku sanitky zátěží. „Veškeré komunikační procesy se automaticky integrují, vše probíhá v pozadí a pro posádku to neznamená žádnou práci navíc. Veškerou pozornost tak může věnovat jen pacientovi. Aplikace je zcela intuitivní a navíc je i přímo propojená s dispečinkem, takže je zde zajištěna bezpečnost dat a vše je pečlivě dokumentováno, nahráváno a ukládáno, pro případ, že bychom se k případu potřebovali vrátit. Do teď v Česku žádná podobná komunikační platforma neexistovala, každá záchranná služba komunikovala, jak nejlépe dokázala, ale často to nebylo dostatečné, EKG se fotilo na mobilní telefon a posílalo e-maily, což bylo zdlouhavé, komunikace směrem z nemocnice k posádce sanitky probíhala mnohem složitějším způsobem a všude jsme přicházeli o drahocenný čas. Nyní je vše automatické a všem stranám to velmi pomáhá,“ říká ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje MUDr. Pavel Rusý.

zCase je platforma, která pomáhá posunout spolupráci záchranných služeb a nemocnic na ještě vyšší úroveň. „Život ohrožující situace vyžadují velkou spolupráci záchranářů, dispečerů, sester a lékařů. Tím, že zde vznikla iniciativa, která tuto komunikaci zjednodušuje, zrychluje a zefektivňuje, můžeme zachránit více lidských životů. Jak bylo řečeno, minuty zachraňují životy a pevně doufáme, že tato aplikace se brzy rozšíří i do dalších nemocnic a záchranných služeb v Česku. My jsme aplikaci primárně vytvořili pro naše Kardiocentrum. Brzy se však ukázalo, že o zCase je velký zájem i v ostatních centrech a už teď je používaná v praxi nebo se zavádí v dalších čtyřech pražských fakultních nemocnicích a pěti fakultních a krajských nemocnicích dalších regionů České republiky. Jsme velmi rádi, že se nám hlásí další záchranné služby a také nemocnice, které chtějí zCase využívat. Je to důkaz toho, že naši lékaři spolu s IT oddělením a středočeskými záchranáři vyvinuli zcela výjimečný komunikační kanál, který může pomáhat nejen kardiocentrům, ale i neurochirurgům, traumacentrům a dalším. Věřím, že díky tomu budeme moci v celé republice pomáhat ještě efektivněji zachraňovat životy a vracet pacienty do běžného života,“ doplňuje ředitel IKEM Ing. Michal Stiborek, MBA. 

Autor: Redakce, IKEM, Praha, ČR, 17.7.2021