Většinu z toho tvoří osobní auta. Meziročně naopak kvůli pandemii covidu-19 klesl počet kilometrů, které řidiči po městě najezdili…

Nejvytíženější komunikací byl stejně jako v uplynulých letech Barrandovský most. Vyplývá to z dopravní ročenky Technické správy komunikací (TSK) za rok 2020. V hlavním městě je 4060 kilometrů komunikací, z nichž je 2342 ve správě TSK, na nichž je 615 mostů a 13 tunelů.

Z celkového počtu vozidel registrovaných v Praze je 925.716 osobních aut. Pro srovnání, v roce 2019 evidovaly úřady 911.844 aut, v roce 2018 to bylo 882.717 a o rok dříve 844.613 osobáků. Po Praze loni řidiči najezdili 21.482 milionů kilometrů, což je meziročně méně. V roce 2019 to bylo 23,356 milionu kilometrů. Stejně jako v uplynulých letech, nejvíc najezdila osobní auta, a to 19.534 kilometrů. Vliv na dopravu měla vládní opatření proti pandemii covidu.

Nejvytíženější komunikací byl loni Barrandovský most, po kterém denně projelo 134.000 aut. Oproti předloňskému roku je to o 9000 aut méně. Druhou nejvytíženější jsou shodně se 122.000 aut denně Jižní spojka v úseku mezi 5. května a Vídeňskou a Strakonická v úseku mezi Dobříšskou a Barrandovským mostem.

Barrandovský most je zároveň nejvytíženějším mostem přes Vltavu. Následuje Hlávkův a most Barikádníků, po kterých projede zhruba o polovinu méně aut. Nejvytíženějším tunelem je Dejvický tunel, který je součástí tunelového komplexu Blanka a projede jím 89.000 aut denně. V první pětce nejvytíženějších tunelů jsou i zbylé úseky Blanky, a to Brusnický a Bubenečský tunel.

Nejvytíženější běžnou křižovatkou je křížení Černokostelecké s Průmyslovou s 68.000 aut denně a takzvanou mimoúrovňovou křižovatka 5. května a Jižní spojky, kudy projede 196.000 aut denně.

V meziročním srovnání se od roku 2010 nezměnila obsazenost v automobilech. Ta se v centru drží na 1,3 člověka na jedno vozidlo. Pro srovnání v roce 1990 to bylo 1,57 a v roce 2000 pak 1,37 osob na vůz.

Na dopravu v hlavním městě měla loni vliv zmíněná opatření proti covidu-19. Na jaře poklesl kvůli vládním opatřením o 30 procent. V letních měsících se v souvislosti s rozvolňováním vrátila na zhruba na úroveň před pandemií. Na podzim se pak s horšenou situací pohybovala na 85 až 90 procentech obvyklého stavu. Většina jízd se uskutečnila od 05:00 do 19:00 hodin. „Tato změna je dána skutečností, že jedním z aplikovaných vládních omezení uplatňovaných během jara, podzimu a závěru roku, byl zákaz nočního vycházení s výjimkou cest z a do zaměstnání,“ píše se v ročence.

Počet aut v Praze

RokPočet motorových vozidelPočet osobních aut
2015941.145740.745
20161,002.645795.178
20171,058.949844.613
20181,104.392882.717
20191,140.482911.844
20201,160.982925.716
Zdroj: Technická správa komunikací

Nejvytíženější komunikace

ÚsekPočet aut za den
Barrandovský most134.000
Strakonická (Dobříšská – Barr. most)122.000
Jižní spojka (5. května – Vídeňská)122.000
Jižní spojka (Chodovská – V korytech)118.000
Jižní spojka (Sulická – Braník)111.000
Zdroj: Technická správa komunikací

Množství ujetých kilometrů

RokMnožství kilometrů (v milionech km)
201723,043
201823,006
201923,356
202021.482
Zdroj: Technická správa komunikací

Autor: Redakce, ČTK, TSK, Praha, ČR, 20.7.2021

Zdroj: 

https://www.tsk-praha.cz/wps/portal