Nového workoutového hřiště, veřejného grilu a dalších projektů, které vymysleli obyvatelé Prahy 12 a finančně je podpořila modřanská radnice, se lidé v městské části dočkají letos na podzim…

Loňského prvního ročníku participativního rozpočtu Prahy 12 s názvem Tvoříme dvanáctku se zúčastnilo deset návrhů, z nichž občané vybrali čtyři vítěze. Na jejich realizaci radnice vyčlenila milion korun. 

Pro navržené projekty na zvelebení dvanácté městské části hlasovalo přes internet 565 lidí. K dispozici měli dva kladné a jeden záporný hlas. Nejvíce hlasů v bodování na webu získal návrh veřejného grilu v Modřanech. Ten radnice nechá vybudovat v parku při ulici Povodňová. Stát by měl, stejně jako ostatní vítězné projekty, čtvrt milionu. Na náměstí v Komořanech budou od října nové vodní atrakce a pítko. V plánu je rovněž vybudování workoutového hřiště, jehož stavbu bude mít na starosti firma Colmex. Stát by mohlo v parku U Zvonice.

Další projekt, Modřanská cesta historií, má podle autora návrhu za cíl zvýšit povědomí občanů o historii Modřan. Nové tabule a desky budou umístěny například na Obchodním náměstí, u pomníku v Modřanské ulici nebo u tamního hřbitova. Představeny budou mimo jiné historie jednoho z nejstarších objektů v Modřanech, kostela Nanebevzetí Panny Marie, povstání v Modřanech a okolí v roce 1945 nebo doba husitská. Jedna z tabulí by měla být věnovaná i vojenskému pilotovi a hrdinovi druhé světové války Aloisi Šiškovi, který v Modřanech žil.

Pro letošní ročník radnice navýšila částku, kterou do projektů obyvatel investuje, na 1,5 milionu korun. Finanční náklady na jeden projekt byly stanovené nejvýše na 300.000 korun. Zájemci své projekty mohly zasílat do konce června. Vítězné projekty by měly být známé v prosinci. Projekty by se měly stejně jako v prvním ročníku participativního rozpočtu týkat zvláště úprav veřejně přístupného prostranství, které městská část spravuje. Akceptovat se budou i projekty umístěné v budovách, které Praha 12 vlastní a jsou veřejně přístupné.

Městská část se zhruba 56.250 obyvateli zahrnuje katastrální území Cholupic, Kamýku, Komořan, Modřan a Točné.

Autor: Redakce, ČTK, Praha 12, ČR, 24.7.2021

Zdroj:

https://www.praha12.cz