Což je meziročně o téměř 141 milionů lidí méně…

Důvodem nižšího počtu byla pandemie covidu-19. Po hlavním městě autobusy najezdily zhruba 78,4 milionu kilometrů a nejvytíženější zastávkou byl Kačerov. Vyplývá to z ročenky dopravy Technické správy komunikací (TSK). Autobusy v Praze provozuje převážně městská firma Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP), na vybraných linkách pak soukromí provozovatelé.

Během jednoho pracovního dne přepravily autobusy asi 739.350 cestujících, což je meziročně o asi 39 procent méně. Předloni to bylo asi 1,2 milionu cestujících. Vypraveno bylo denně v průměru 23.209 autobusových spojů, z nichž bylo 17.825 městských a 5384 příměstských.

Nejvíc spojů vyjelo na linku 200, a to 403 spojů za den. Nejkratší interval měly autobusy číslo 107 a 200, a to tři minuty. Nejvytíženější úsek byl mezi zastávkami Nemocnice Krč a U Labutě, kde denně od 06:00 do 20:00 cestovalo 67.020 lidí. Nejvytíženější zastávkou byl Kačerov s 49.860 cestujícími.

V Praze bylo loni v provozu 168 městských linek, z nichž 15 bylo nočních. Provozní délka autobusové sítě byla 879,8 kilometru a průměrná vzdálenost zastávek 578 metrů. Průměrná rychlost byla 23,9 kilometru za hodinu.

Na příměstských linkách v průměrný pracovní den překračovalo hranici města v obou směrech 5384 spojů. V nich cestovalo celkem 66.652 lidí, z nichž 32.300 jelo do Prahy a 34.272 z Prahy. Mimo Prahu svezly příměstské autobusy více než 37,6 milionu cestujících. Nejvíce příměstských linek jezdilo z terminálu na Zličíně. Příměstské autobusy najezdily přes 36,8 milionu kilometru.

Autobusy MHD na území Prahy v roce 2020:

Počet linek168 (153 denních, 15 nočních)
Denní provozcca 04:45 až 00:30
Noční provozcca 00:15-05:00
Provozní délka sítě879,8 km
Přepravených osob za den739.350
Počet zastávek1240 názvů (3290 sloupků)
Průměrná vzdálenost zastávek0,578 km
Průměrná cestovní rychlost23,9 km/h
Přepravených osob na území Prahy276,967.000
Ujetých kilometrů za rok78,353.146
Vozů v provozu ve špičce1416
Nejvíce spojů na linceLinka č. 200 (403 spojů/den)
Nejkratší intervalLinky 107 a 200 (3 min)
Nejvytíženější úsekN. Krč – U Labutě (67.020 osob/06:00-20:00)
Nejvytíženější zastávkaKačerov (49.860 osob/06:00-20:00)
Zdroj: Technická správa komunikací

Autor: Redakce, ČTK, TSK, DPP, Praha, ČR, 31.7.2021