Záchrana nádraží Vyšehrad je zjevně v nedohlednu…

Jak to vypadá zmatky a nejasnosti kolem Vyšehradského nádraží pokračují. 

„Česká tisková kancelář (ČTK) vydala 28. 7. 2021 článek s názvem „Na nádraží Vyšehrad je uvalena exekuce, zřejmě půjde do dražby“, který hromadně převzala další média. Byla v něm uvedena nepravdivá tvrzení, která hrubě a neoprávněně zasáhla zejména do pověsti společnosti RailCity Vyšehrad s.r.o.“

„V článku bylo uvedeno, že proti společnosti RailCity Vyšehrad s.r.o. jakožto vlastníkovi komplexu nemovitostí nádraží Vyšehrad bylo zahájeno exekuční řízení za účelem vymožení finanční pohledávky ve výši 14,2 milionu korun kvůli údajně nezaplaceným pokutám uloženým památkáři. Z tohoto důvodu měly být údajně zmíněné nemovitosti předmětem exekuční dražby. Není pravda, že je vůči společnosti RailCity Vyšehrad s.r.o. vedeno exekuční řízení s cílem vymožení výše uvedené částky, a stejně tak není pravda, že by měl být komplex nemovitostí nádraží Vyšehrad prodáván v dražbě.“

„Předmětem exekučního řízení vedeného proti společnosti RailCity Vyšehrad s.r.o. není vymáhání žádné peněžité povinnosti společnosti RailCity Vyšehrad, natož pak pohledávky ve výši 14,2 milionů korun českých. Pokud byl v minulosti vydán exekuční příkaz k vymožení peněžité povinnosti, pak se jednalo o exekuční příkaz směřující k úhradě nákladů tohoto exekučního řízení, kterou příslušný exekutor předběžně vyčíslil na pouhých 14.215,- korun českých, tedy na částku tisíckrát nižší. Tato bagatelní částka byla navíc uhrazena již před tím, než ČTK nepravdivý článek publikovala. Česká tisková kancelář se za tyto nepravdivé informace, které vznikly pravděpodobně nesprávnou interpretací veřejně dostupných informací, omlouvá.“

Psali jsme zde:

Otázkou tedy zůstává, co bude s nádražím dál? Dražba se zjevně konat nebude a ani město Praha, ani radnice Praha 2, nemá jak by společnost RailCity Vyšehrad s.r.o. přesvědčila nebo donutila nádraží jim prodat. Nádraží tedy dál chátrá a zjevně chátrat bude. 

Celou věc budeme i nadále sledovat a přineseme další informace…

Autor: Redakce, Praha, ČR, 5.8.2021