Pražské vodovody a kanalizace (PVK) loni snížily meziročně zisk o necelých 36 procent na 353,3 milionu Kč…

Obrat společnosti zásobující pitnou vodou Prahu a část středních Čech, loni stoupl o 3,6 procenta na 8,06 miliardy Kč. Firma, ve které vlastní nadpoloviční většinu akcií firma Veolia, to uvedla ve své výroční zprávě umístěné do Sbírky listin. Hospodaření ovlivnila podle dokumentu pandemie.

Do firmy před několika majetkově vstoupila městská Pražská vodohospodářská společnost (PVS), od níž mají PVK do roku 2028 pronajatou vodohospodářskou síť. Hlavní město podle zprávy obdrží polovinu ze zisku PVK.

„Přes nepříznivou situaci ovlivněnou pandemií PVK během celého roku 2020 zajišťovaly plynulé dodávky kvalitní pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod. Covid-19 je vysoce citlivý na chlor a UV záření, proto je pitná voda proti viru covid-19 chráněna,“ píše se ve zprávě.

Tržby za vodné klesly PVK meziročně o 0,5 procenta, což je podle firmy dané nižší spotřebou obyvatel. Průměrná spotřeba vody loni činila 112 litrů na osobu a den, meziročně tak o dva litry na osobu a den klesla. „Snížení spotřeby pitné vody ovlivnilo zastavení turistického ruchu, uzavření hotelů, restaurací, obchodů a provozoven služeb,“ uvádí firma. Stočné se loni meziročně zvýšilo o 4,7 procenta.

Loni se firmě relativně navýšily ztráty vody v potrubí proti o 0,4 procentního bodu na 12,9 procenta. Předchozí rok byla ztrátovost rekordně nízká. V roce 2018 dosahovaly ztráty vody 13,5 procenta a v roce 2015 činily 17,6 procenta. V roce 2000 dokonce ztráty vody v potrubí dosahovaly více než 34 procent. Z analýzy poruch podle společnosti tehdy vyplynulo, že průměrný skrytý únik vody byl asi 1,5 litru za vteřinu. Loňská ztrátovost z hlediska absolutních čísel byla kvůli poklesu fakturované vody rekordně nízká s 11.680 tisíci metrů krychlových.

PVK zásobují pitnou vodou 1,33 milionu obyvatel Prahy a dalších 225.000 obyvatel Středočeského kraje. Stoková síť v Praze je dlouhá 3730 kilometrů a délka kanalizačních přípojek dosahuje 1007 kilometrů. Praha má k dispozici Ústřední čistírnu odpadních vod v Bubenči a 20 pobočných čistíren v okrajových částech metropole.

Akcionářem PVK se v roce 2018 stala firma PVS založená hlavním městem. Za 49 procent akcií PVK zaplatila francouzské společnosti Veolia 1,75 miliardy korun. Poté také vyměnila členy představenstva a dozorčí rady společnosti. Zbytek akcií vlastní Veolia.

Autor: Redakce, ČTK, PVK, Praha, ČR, 17.8.2021

Zdroj:

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=67443545&subjektId=75308&spis=77590