Drogy v Praze jsou velký problém…

Praha je místem s vysokým počtem problémových uživatelů drog a je překvapivé, že dvě ze tří kontaktních center pro drogově závislé jsou na Praze 5. Problémoví uživatelé drog se ve velkém stahují právě na Prahu 5. Své o tom ví obyvatelé ulic Mahenova, Vrchlického a Erbenova, nebo Na Skalce, kde tato zařízení jsou, a kde se uživatelé drog seskupují.

Podobné problémy má i Praha 2. Proto se teď radnice Prahy 5 i radnice Prahy 2, dohodli na spolupráci boje proti drogám.

Vyjádření starostky Prahy 5 Renáty Zajíčkové:

„Drogy a alkohol vídáme v ulicích Prahy častěji z jasné příčiny – jen za minulý rok vzrostl počet lidí bez domova o 23 %. Trend pokračuje i letos. S magistrátem, který má bezdomovectví i protidrogovou politiku ve svých rukou, sice komunikujeme, ale zlepšení je v nedohlednu. Nám jako starostům nejvíce dotčených městských částí došla trpělivost. Spojila jsem síly se starostkou dvojky. Jako poslankyně se Jana Černochová věnuje bezpečnosti dlouhé roky Dnes nás vřele přivítal také starosta jedničky Petr Hejma a připojil se k nám. Sdílíme data, zkušenosti i nápady. Pokud toho magistrát dlouhodobě není schopen a přehazuje řešení na nás, pustíme se do toho. Na září svoláváme kulatý stůl protidrogových i sociálních odborníků, zástupců policie, strážníků z terénu, starostů a místostarostů z Prahy. Chceme jasně pojmenovat problém, odprezentovat data, trendy v zahraničí, co se kde v praxi osvědčilo, diskutovat o tom, co potřebuje Praha. Koncepční přístup, úpravy vyhlášek, posílení řad policistů, více prevence a především síťování, tedy více zařízení mimo obydlené oblasti. Společně magistrátu předložíme seznam kroků a budeme požadovat jejich realizaci v co nejkratší době, aby lidé ve veřejném prostoru viděli změnu, cítili se lépe, dobře se jim tu žilo.“

Vyjádření starostky Prahy 2 Jany Černochové: 

„Se starostkou Renáta Zajíčková, starostka Pětky toho máme hodně společného. Žijeme a milujeme Prahu celý život, zastáváme podobné hodnoty, máme stejný stranický dres a pro práci pro občany Dvojky a Pětky jsme nepotřebovaly žádné kvóty a neměly jsme přednost na kandidátkách jen kvůli tomu, že jsme ženy. Nás rozhodně nikdo nikam nevystřelil kvůli pohlaví. Praha 2 a Praha 5 jsou jedny z nejvýznamnějších městských částí Prahy a dokonce spadají do stejného policejního obvodu Policie ČR – Obvodní ředitelství policie Praha II. Není ani náhodou, že se potýkáme s podobnými problémy v oblasti kriminality a bezpečnosti jakým je třeba bezdomovectví a drogově závislí. Každá na svém břehu Vltavy pracujeme na tom, aby tu mohli všichni v klidu a bezpečí žít. Proto jsme se dnes sešly a domluvily se na další užší spolupráci, a protože máme obě dvě společnou hranici i s Prahou 1, rozhodly jsme se přibrat do party i starostu Petr Hejma, který řeší podobné problémy jako my. A jako správné ženy činu jsme se hned zítra k němu pozvaly na radnici, a to nemohl odmítnout. Věřím, že SPOLU najdeme cesty, jak systémově a promyšleně řadu věcí a dlouhodobých problémů vyřešit.“

Výrazně tak podle političek, může pomoci síťování – tedy otevření více center po celé Praze. Umožní to starat se v každém místě o omezený počet klientů. Bez toho, aniž by se shlukovali. Zátěž pro okolí a obyvatele takto odlehčených míst bude minimální a klientům bude možné skutečně pomáhat – nejen s hygienou a výměnou stříkačky, ale hlavně s jejich pohnutým osudem.

Pořádek a lepší pocit bezpečí zajistí také vyšší počet strážníků, kteří budou v rizikových ulicích hlídkovat častěji.

Autor: Redakce, Praha 2, Praha 5, ČR, 18.8.2021