Anketa Strom roku chce podpořit aktivní lidi v péči o stromy v jejich okolí a představit veřejnosti zajímavé stromy s jejich příběhy…

Za hlavní město Praha, je v anketě už jen Platan javorolistý, který se nachází na Praze 5, který do ankety nominovala radnice.

Platan javorolistý, je starý 180 let a obvod měří 546 cm.

Kinského majordom

Tento monumentální solitérní strom jakoby hlídal hlavní vchod do Kinského zahrady v Praze. V roce 1928 byla u stromu umístěna socha Čtrnáctiletá od sochaře Karla Dvořáka. Později byla však poničena a odcizena. Po nalezení byla uložena v depozitáři Muzea hlavního města Prahy a plánuje se zhotovení kopie a osazení na původní místo.

Hlasovat v anketě můžete zde:

https://www.stromroku.cz/finaliste/aktualni/Platan-javorolisty

Autor: Redakce, Praha 5, ČR, 26.8.2021