Praha letos vykoupila více než deset hektarů pozemků, například v Dolních Počernicích, Hostivaři nebo v Třeboradicích…

Na nich buď vysází les, nebo tam už lesní porosty jsou.  Za pozemky město zaplatilo více než 16 milionů korun. Další nákupy pozemků nyní připravuje a chystá se sázet i na již městských územích. Lesy má v Praze na starosti městská organizace Lesy hlavního města (LHMP).

Psali jsme zde:

„V letošním roce jsme vykoupili pozemky v Dolních Počernicích, tedy stávající lesní pozemek a část Xaverovského háje za 201.000 korun. Dále pozemek v Hostivaři pod přehradou v přírodní památce Meandry Botiče za zhruba 1,8 milionu korun,“ uvedl mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník.

Další pětici pozemků koupilo město v Ruzyni a celkem asi 2,1 hektaru lesa pořídilo v Divoké Šárce. Za něj zaplatilo 3,1 milionu korun. Zhruba polovinu potom vydalo za pozemek v Dubči na východním okraji města. „Zde bude založena louka a rozšířen sad, který je již na sousedním pozemku,“ uvedl mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník.

V Třeboradicích magistrát vykoupil 8,8 hektaru polí za 9,3 milionu korun. Do budoucna zde počítá se založením lučních porostů a výsadbou tzv. rozptýlené zeleně, která napomůže zlepšení okolí.

„V přípravě odkupu máme dále několik pozemků v Dubči, z nichž jeden je určen v územním plánu pro les, a pozemek v Kunraticích, konkrétně v sousedství Kunratického lesa, kde počítáme také s výsadbou rozptýlené zeleně,“ dodal mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník. Na městských pozemcích na podzim počítá město s novými výsadbami zejména v krajinném parku Lítožnice.

Město nakupovalo půdu pro zalesnění také v minulosti. Například na konci loňského roku vykoupilo pozemky o rozloze 3,5 hektaru na Chodově, a to u Kunratického lesa nedaleko stanice metra C Roztyly. Zaplatilo za ně přibližně 5,6 milionu korun.

O lesy se v Praze stará organizace Lesy hlavního města, jejímž vlastníkem a zřizovatelem je hlavní město. Společnost se stará nejen o lesy, ale i o zahrady, parky a vodní toky v metropoli. Během roku 2020 pracovníci LHMP do pražských lesů vysadili asi 230.000 sazenic stromků, z toho zhruba 84.000 byly výsadby na nových plochách.

Autor: Redakce, ČTK, Praha.eu, ČR, 28.8.2021