Necelé dva měsíce po spuštění provozu Městské nájemní agentury se v jednom z vybraných bytů začíná zabydlovat první rodina a další volné byty uvítají své nájemníky v následujících týdnech…

Ukazuje se tak, že služba Městské nájemní agentury má potenciál přispět k řešení dlouhodobé krize bydlení v hlavním městě.

Městská nájemní agentura (MNA) zahájila svůj provoz v polovině června, kdy začala poptávat volné byty na území Prahy od majitelů, kteří mají zájem o záruku stabilní spolupráce se společenským přesahem. Během první vlny sběru nabídek v červnu a červenci se Městské nájemní agentuře s nabídkou ozvalo okolo třiceti majitelů. Z posuzovaných bytů jich bylo dosud vybráno celkem patnáct a se sedmi z majitelů těchto bytů se už podařila uzavřít spolupráce. Další možnost nabídnout svůj byt budou mít majitelé opět v první polovině října prostřednictvím webu najemniagentura.cz.

„Důstojné bydlení by nemělo být privilegiem, a proto postupně pracujeme na zvyšování počtu dostupných městských bytů. Výrazně se zrychlilo tempo oprav a dalším zásadním krokem je právě spuštění Městské nájemní agentury, která v různých podobách funguje i jinde v Evropě a efektivně propojuje soukromý a veřejný sektor. Byty totiž nemají ležet ladem,” říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib

„Agentura majitelům bytů nabízí stálý příjem nehledě na to, zda je byt obsazený nájemníkem, a funguje tak jako zprostředkovatel i ručitel. Ukazuje se, že pokud nabídneme smysluplnou službu, tak o ní majitelé pražských bytů mají zájem. Je to pro nás jasný signál, že projekt Městské nájemní agentury má potenciál dále růst a pomáhat lidem, kteří to potřebují,“ konstatuje radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení Adam Zábranský.

 radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení Adam Zábranský

Pokud chceme v hlavním městě úspěšně ukončovat bezdomovectví, musíme umět lidem v nouzi nabídnout jistotu střechy nad hlavou, aby mohli opustit provizoria azylových domů nebo ubytoven. Důležitým sklíčkem v mozaice dostupného nájemního bydlení v Praze je i Městská nájemní agentura, díky níž se právě podařilo zprostředkovat stabilní bydlení pro první rodinu. Tento projekt realizovaný naší příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb Praha je významným nástrojem s přínosem pro všechny – pro město, které má nedostatek bytů, pro lidi, kteří jsou v bytové nouzi, i pro majitele bytů, kteří nemají jistou korektního zacházení s jejich majetkem včetně placení nájemného,“ připomíná Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví

Z osob pobývajících v azylových domech Centra sociálních služeb Praha nebo z řad čekatelů na magistrátní byty bylo zatím vybráno sedmnáct klientů. Ti mají nyní možnost si v poskytnutých bytech s týmem MNA domluvit prohlídku a vybrat si s její asistencí ten nejvhodnější a cenově dostupný.

První tříčlenná rodina, která byla připravena se nastěhovat ihned po podpisu nájemní smlouvy, už od tohoto týdne bydlí. Ukončila tak svůj pobyt v provizoriu jednoho z azylových domů. Další rodiny i jednotlivci ji budou následovat od začátku září. 

„Vidět bydlet první rodinu jen dva měsíce po spuštění provozu Městské nájemní agentury bereme za velký úspěch, ale i zodpovědnost. Vidíme, že vlastníci bytů i potřební lidé do nás vkládají svou důvěru,“ doplňuje Kristýna Andrlová, vedoucí MNA.  

Městská nájemní agentura je nová veřejná služba určená majitelům bytů i lidem v bytové nouzi, jejímž účelem je poskytování dostupného bydlení v Praze. Funguje jako spojka mezi majiteli pražských bytů a nájemníky tím, že majitelům nabízí sadu důležitých garancí a služeb, jako jsou pravidelné hrazení garantovaného příjmu či opravy bytu nad rámec běžných, a nájemníkům poskytuje podporu při bydlení nebo zprostředkuje sociální služby. Provozována je Centrem sociálních služeb Praha.

Autor: Redakce, Praha.eu, ČR, 29.8.2021

Zdroj:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/mestska_najemni_agentura_zabydluje_prvni.html