Vznik květnatých luk v Praze a v okolí podporuje projekt entomologů z České zemědělské univerzity Praze (ČZU)…

Majitelům zahrad nabízejí vhodné osivo k založení louky pro mnoho druhů hmyzích opylovačů. Odborníci pak zapojí zahrádkáře do sčítání ohroženého hmyzu. Data pomohou zmapovat aktuální situaci spojenou s úbytkem opylovačů ve městech.

„Nejvhodnější doba k založení květnaté louky je právě nyní v září a říjnu, a stačí i malé plochy o výměře od deseti metrů čtverečních,“ uvedl Filip Harabiš, vedoucí projektu Praha kvete. Harabiš působí na Fakultě životního prostředí ČZU.

Zahrádkáři a další zájemci dostanou od odborníků pro založení louky osivo i rady, jak vše udělat nejlépe. Kromě monitoringu hmyzu se lidé mohou zapojit do soutěže o nejhezčí louku.

„Během prvního roku řešení pilotního projektu Praha kvete nás kontaktovalo mnoho nadšených zahrádkářů se zájmem o založení květnaté loučky na své soukromé zahradě. Letos se nám podařilo najít finanční prostředky, abychom mohli poskytnout přímou podporu těchto aktivit,“ uvedl Harabiš.

Za poklesem biodiverzity podle odborníků stojí rozvoj intenzivního zemědělství, změny v hospodaření v krajině i urbanizace. Podle ČZU vědci sledují kritický pokles hmyzu především u skupin, které člověk potřebuje pro svůj život nejvíce – tedy těch poskytujících takzvané ekosystémové služby.

„Za takové druhy hmyzu považujeme například nezastupitelné opylovače, které ani v moderní době nedokážeme plnohodnotně nahradit. Nestačí pouze podpora včelařství, včela medonosná se totiž podílí na opylování mnoha druhů rostlin poměrně malým dílem a některé z nich dokonce není schopna opylovat vůbec,“ uvedli zástupci ČZU.

Podle vědců představují soukromé zahrady ohromný potenciál pro podporu opylovačů. Ve městech totiž jde o poměrně rozsáhlé zelené plochy a je tedy vhodné je využít. Alespoň malé květnaté louky pak mohou fungovat jako důležité oázy v „městské poušti.“

Podle ČZU projekt podporuje Magistrát hlavního města Prahy.

Autor: Redakce, ČTK, ČZU, Praha, ČR, 2.9.2021

Zdroj:

https://www.prahakvete.com/