Praha 4 pokračuje ve vysévání květnatých luk, v letošním roce se jejich počet na území městské části zvýšil na šest…

K původní louce v Novodvorské ulici tak přibylo pět luk plných květů a radnice plánuje založeních další.
„V současnosti máme šest květnatých luk. My jsme těmi pěti letošními navázali na velice úspěšný, pilotní projekt z loňského roku, kdy jsme vyseli květnatou louku v Novodvorské ulici. Dostali jsme desítky pozitivních reakcí od našich obyvatel a je to i v souladu s klimatickou biopolitikou zvyšování biodiverzity ve městě,“
uvedl radní pro životní prostředí a místní Agendu 21 Tomáš Hrdinka (ANO 2011).

V součinnosti s Technickou správou komunikací Praha 4 vyhledává Praha 4 vhodná místa, zejména středové pásy zeleně, které jsou pro květnaté louky vhodné.

Autor: Redakce, Praha 4, ČR, 3.9.2021

Zdroj:

https://www.praha4.cz/V-Praze-4-je-pet-novych-kvetnatych-luk-1.html