Pražský magistrát v příštím roce rozdělí na grantech na projekty prevence kriminality zhruba 16,5 milionu korun, což je stejně jako letos…

Cílem je podpořit preventivní programy a snížit tak potenciální kriminalitu. Peníze půjdou na projekty pracující s mládeží, pomoc obětem trestných činů nebo boj proti recidivě. Vyplývá to z dokumentu, který schválili pražští radní.

Peníze jsou určené na projekty pracující s dětmi a mládeží. Jde například o podporu center pro děti, pobyty pro děti ohrožené kriminalitou nebo vzdělávací akce. Další peníze půjdou na pomoc a poradenství obětem trestné činnosti, a to zvláště na projekty změřené na děti, ženy a seniory.

Třetí skupina projektů, které město podpoří, se týká boje proti recidivě a práci s pachateli trestné činnosti. To znamená například resocializační programy nebo pomoc při hledání zaměstnání po propuštění z vězení. Poslední skupinu podpořených projektů tvoří programy zabývající se hrozbami, jako je kyberšikana nebo finanční gramotnost.

Projekty mohou žadatelé o dotaci magistrátu zasílat od 1. do 15. října 2021. Magistrátní komise následně nejpozději do 30. dubna 2022 vybere projekty, které magistrát finančně podpoří.

Letos dorazilo na magistrát v grantovém programu 81 žádostí, žadatelé po městě chtěli dohromady 30,6 milionu korun. Z nich pak speciální komise vybrala projekty, které město podpoří.

Autor: Redakce, Praha.eu, ČR, 5.9.2021