Dne 5. 9. 2021 došlo k oplocení plácku v parku Folimanka…

Spor spolku Za Folimanku vs. radnice Praha 2 se stále stupňuje:

Tisková zpráva zde:

Vedení radnice Prahy 2 zde prosazuje výstavbu volnočasového areálu, jehož realizaci má provést firma Gardenline, dlouhodobě personálně spjatá s ODS, viz např aféry spojené s odkupem nemocnice a areálu  Zahrady Čech v Litoměřicích. Výstavbu radnice tlačí na sílu – záměr nebyl konzultován s potřebami veřejnosti, která park využívá, výtky z podané petice byly radnicí bagatelizovány a návrh na uspořádání referenda pro jednoznačné určení povahy areálu byl pominut. Radnice nevyužila možnost dát hlas občanům a naopak dala opětovně jasně najevo, co si o podobných aktivitách myslí. 

Psali jsme zde: 

„Otázka je momentálně jednoduchá, staví si současné vedení Praha 2, především starostka Jana Černochová a místostarostka Alexandra Udženija, na Folimance další slavobránu ve tvaru tunelu nebo památník nepříliš slavného vládnutí? A odpověď? Rovněž snadná. Záleží na nás, na občanech. A první rozhodování přichází již za pár týdnů. Pak je třeba nezapomenout. Na druhou stranu bude stačit projít se Folimankou,“ říká jeden z iniciátorů petice Tomáš Čada.

Kromě nehospodárnosti s veřejnými financemi (chystaná stavba vyjde momentálně dle plánu téměř na 40 miliónů korun), estetických, funkčních a ekologických nedostatků (vše k dohledání na www.zafolimanku.cz) vadí iniciativě Za Folimanku i způsob výběru jednotlivých dodavatelů a neprůhlednost celého stavebního procesu, z něhož vyvstávají otazníky. Kamila Šmídová k současnému stavu dodává: 

„Z peněz nás všech bude financován zastaralý, koncepčně dávno překonaný, neekologický a neestetický nesmysl. Snaha jasně identifikovat, co občané Prahy 2 preferují pomocí referenda, byla shozena ze stolu. Vždyť o občana nikdy nešlo, tak proč by se měl vyjadřovat… Ale nebojte, veškerou vynaloženou energii chceme dále zúročit a pokusíme se vytvořit edukační platformu pro budoucí občanské aktivity, a se nemusí začínat vždy od začátku. A pojďme na to zastupitelstvo 20. 9. ptát se a vyžadovat odpovědi!“

Dne 20. 9. 2021 od 15.00 se koná řádné zastupitelstvo Prahy 2 a Iniciativa Za Folimanku hodlá využít občanských interpelací k zodpovězení řady otázek. Plácek na Folimance se totiž stává mementem politické zvůle, což vizuálně reflektoval ihned po výstavbě plotu neznámý občan přímo na místě chystaného stavebního záměru (viz přiložené fotografie). Proto bychom na zastupitelstvo rádi pozvali nejen občany zajímající se o realizaci chystané stavby, ale též žurnalisty naše aktivity sledující.

Za petiční výbor: 

Ing. Kamila Šmídová, projektový manažer

Ing. Martin Štich, vodohospodář

Mgr. Tomáš Čada, básník a pedagog

Autor: Redakce, Za Folimanku, Praha 2, ČR, 6.9.2021