Věc kauzy Vyšehradského nádraží se vyvíjí…

Objekt Vyšehradského nádraží byl po letech zpřístupněn k odbornému posouzení aktuálního stavu. 

Vyšehradské nádraží už několik let chátrá. Spory mezi majitelem, radnicí Praha 2 a Magistrátem se táhnou. Budova na to doplácí.

Psali jsme zde:


Teď však nastal aspoň malý posun. Objekt byl zpřístupněn lidem z radnice Praha 2.

O situaci naše Prazskynoviny.cz informovala mluvčí radnice Praha 2.

„Zpřístupnění objektu k odbornému posouzení aktuálního stavu je jen dílčím úkonem v rámci probíhajících správních řízení. Odbor výstavby ÚMČ Praha 2 se dlouhodobě snaží přimět vlastníka objektu k jeho zabezpečení proti vniknutí cizích osob a provedení účinných opatření proti devastaci budovy. A v této snaze bude samozřejmě stavební úřad pokračovat i nadále s využitím všech dostupných prostředků, které zákon umožňuje.“

„Kompetence samotné radnice Prahy 2 jsou v tomto ohledu velmi výrazně omezeny. Výkon působnosti orgánu státní památkové péče není na území hlavního města svěřen úřadům městských částí. Tuto působnost pro území hlavního města Prahy vykonává Magistrát hlavního města Prahy. Do jaké míry ovlivní včerejší zpřístupnění budovy další postup ze strany odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy, nelze předjímat.“

„Praha 2 na tristní stav objektu i liknavý přístup vlastníka opakovaně a dlouhodobě upozorňuje všechny kompetentní orgány, obrací se jak na Ministerstvo kultury ČR tak i na vedení Magistrátu hl. m. Prahy. Situaci se věnovali i zastupitelé Prahy 2 na svém prosincovém jednání a hledali společně řešení. Nakonec přijali společně usnesení, jímž požádali odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy o důsledný postup dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, včetně náhradního výkonu opatření uložených dle § 10 odst. 1 citovaného zákona. Toto usnesení bylo zasláno členům Rady hlavního města Prahy a řediteli odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy.“

Velmi přehledně snahu a úsilí radnice Prahy 2 shrnul místostarosta Prahy 2 Václav Vondrášek ve zveřejněném materiálu

http://urad.praha2.cz/file/W6w1/2result.pdf 

a tématu se obsáhle věnovaly i radniční noviny na tematické dvoustraně

http://www.praha2.cz/file/V0w1/12-2020-PRAHA-NOVINY.pdf

Andrea Zoulová, mluvčí MČ Praha 2

Celou věc budeme i nadále sledovat…

Autor: Redakce, Praha 2, ČR, 10.9.2021