Zastupitelstvo včera odvolalo místostarostu za ANO a radní za Piráty…

Ondřej Prokop, odvolaný místostarosta za ANO:

Prohlášení:

Odvolán za snahu bránit rozkrádání veřejných peněz podporované Jiřím Dohnalem (Piráti) a Jakubem Lepšem (TOP09)

Zastupitelé na půdorysu parlamentních slepenců Pirátostánu a SPOLU (TOP09 a KDU-ČSL) mě odvolali 1. října na mimořádném zastupitelstvu z pozice místostarosty. Věc má celou řadu zajímavých paradoxů.

1) Žádost o svolání mimořádného zastupitelstva jsem sám podepsal. A to především kvůli hrozícímu obrovskému průšvihu s výstavbou arény ledových sportů u ZŠ Ke Kateřinkám. Právě při projednávání tohoto bodu jsem byl odvolán po mém vystoupení, kde jsem naplno řekl co si o projektu myslím, kam to spěje a co s tím navrhuji udělat.

2) Ve středu před konáním Zastupitelstva mě kontaktoval přímo člověk z okolí primátora Zdeňka Hřiba. K mému překvapení jsem absolvoval velmi zvláštní schůzku na které jsem u sebe nesměl mít mobilní telefon a probíhala v parku u radnice (??!). Zde mi byl nabídnut nechutný politický obchod, abych tzv. „Ledovou arénu nechal být“ a že oni nechají být mě. Jinak, že mě na zastupitelstvu klidně odvolají.

3) Moje odvolání přišlo v diskusi právě po tom, co byl načten návrh, aby byl ze správní rady společnosti Arény ledových sportů odvolán Petr Přenosil. Což je pravá ruka a poradce primátora Zdeňka Hřiba za Piráty. Já tento návrh podpořil a vysvětlil, proč je to nutné. Co vše pan Přenosil porušil a že dle mého názoru nehájí ve společnosti zájmy městské části Prahy 11.

4) Pak následovalo moje odvolání, které kromě Pirátů podpořili zástupci TOP09 Jakub Lepš, Jan Stárek a za STAN paní Radka Soukupová. Díky nepřehledné situaci po mém odvolání bylo zastupitelstvo přerušeno a k Ledové aréně tak nebylo přijato žádné usnesení.

5) Pokud v ní tedy probíhá rozkrádání veřejných prostředků za podpory Pirátů, nesou za to plnou odpovědnot i kolegové z TOP09 a STAN, kteří to svým jednáním způsobili.

A teď fakticky k tomu, co se ve společnosti Arény ledových sportů děje. A proč Pirátostánu a SPOLU vadí, že se v ní vrtám.

Při jednání zastupitelstva 2.9.2021 se ukázalo, že je ze strany druhého akcionáře, který s MČ Praha 11 projekt výstavby Arény ledových sportů realizuje v obchodním poměru 50:50, byla porušována celá řada ustanovení smluv, které městská část uzavřela!

Jde zejména o ustanovení, za jakých podmínek smí společnost nakládat s penězi městské části a o ustanovení ukládající projednat smlouvy se stavební firmou v orgánech městské části.

Tato situace vznikla především díky postoji zástupce Pirátské strany Petra Přenosila (poradce primátora Hřiba) ve správní radě společnosti.

Problematické je i prohlášení o podpoře projektu, předložené na jednání rady městské části starostou a které podle všeho v rozporu se zákonem omezuje možnost nakládat s majetkem městské části, kterým je obchodní podíl městské části na společnost, která má zimní stadion stavět. Právě toto pochybné prohlášení pro banku prohlasovali zástupci Pirátů, TOP09 a

STAN na Radě podle mého názoru v rozporu se zákonem. To následně 2.9.2021 bylo na zastupitelstvu potvrzeno a zastupitelstvo tohle prohlášení zrušilo.

Já i celé hnutí ANO od samého začátku podporuje dostavbu Arény ledových sportů, ale nikoliv způsobem, který vzbuzuje otázky, zda při něm nedochází k rozkrádání veřejných peněz.

Na minulém jednání 2.9. se zastupitelstvo usneslo hledat cestu, jak stavbu zimního stadiónu realizovat způsobem, který zajistí, aby sloužila obyvatelům naší městské části, ale zároveň nebude vzbuzovat pochybnosti o transparentnosti vynakládání veřejných peněz.

Naplňování tohoto rozhodnutí je systematicky blokováno od pirátského starosty Jiřího Dohnala a po mém odvolání i ze strany Jakuba Lepše a Radky Soukupové za TOP09 a STAN.

Navíc i přes vše výše uvedené se v minulém týdnu utratily peníze ze společného podniku na reklamní předvolební akci Pirátské strany. Kde se právě z těchto neprůhledných a netransparentně vedených peněz platil třeba moderátor Martin Dejdar, který dělal moderátora na akci pirátskému kandidátovi Jakubu Michálkovi.

Co je tedy asi za tím, že tak sveřepě i za cenu odvolání místostarosty brání, aby společnost zůstala neprůhledná, řídil ji jediný zástupce Petr Přenosil, který je pravá ruka primátora Hřiba, ale zájmy městské části rozhodně nehájí? Asi Pirátům a TOP09-STAN vyhovuje mít k dispozici neprůhledně řízenou společnost, kterou můžou využívat k různým věcem jako je právě zmíněná volební akce, kterou nemuseli Piráti platit z vlastní pokladny.

Já po svém odvolání s prací pro Jižní Město a Prahu nekončím, právě naopak. Budu teď mít alespoň více času rozkrývat další lumpárny a vás o nich informovat. Můžete počítat nadále s mými nedělními reporty a intenzivní komunikací nejen na sociálních sítích!

Váš Ondra Prokop, zastupitel Prahy 11 a hl.m.Prahy

Odvolali mě z pozice místostarosty Prahy 11 dvě parlamentní koalice Pirátostán a SPOLU!

Žádný důvod nezazněl. Udělali to zjevně jako pomstu za to, že dlouhodobě upozorňuji na lumpárny, které se dějí na magistrátu pod pirátským primátorem Zdeněk Hřib – primátor Prahy ! Na Praze 11 také poslední dobou upozorňuji na to, že ve společném podniku výstavby ledové arény dochází k netransparentnímu jednání a je zde podezření na rozkrádání veřejných prostředků, kterému napomáhá Pirátská strana a zástupci Jakub Le a Jan Stárek za TOP09 v radě. Ve vedení společnosti sedí a za městskou část jedná pouze poradce primátora Hřiba: Petr Přenosil. Toto pochybné nakládání s veřejnými prostředky dlouhodobě kryje i Jakub Le za TOP09 a Radka Soukupová za STAN. Jsem přesvědčen, že mé odvolání bylo právě z důvodu toho, že jsem na tyto věci začal upozorňovat. Je potřeba mě dostat od informací a umlčet.Takto pracují a fungují koalice Pirátostánu a SPOLU (TOP09 a KDU-ČSL).Mě však jen tak neumlčí, naopak o to víc se teď budu ptát na nepříjemné otázky pirátského starosty a kolegů z TOP09.

Podle Prokopa k jeho odvolání „očividně přišel příkaz svrchu“ a nezazněl pro něj jediný důvod. „Dovolil jsem si ale poukazovat na křivárny primátora (Zdeňka) Hřiba na magistrátu, a to se nesmí. Pokud má ta změna vypadat tak, že nepohodlných se Pirátostan a koalice Spolu zbaví, tak to opravdu nesmíme dopustit, to už tu bylo,“ 

Ondřej Prokop

Zuzana Ujhelyiová, odvolaná radní za Piráty:

Během pátečního mimořádného zasedání zastupitelstva MČ Praha 11 byla odvolána Zuzana Ujhelyiová, radní pro školství Prahy 11. Návrh na její odvolání padl během nesouvisejícího bodu k problematice Areálu ledových sportů. Návrh přednesl předseda opozičního klubu HPP 11 Jiří Štyler, který neposkytl k odvolání žádné důvody.

“Mrzí mě, že se jednotlivé pozice v radě staly definitivně součástí politických handlů. Nemám povědomí, že by moje práce radní byla důvodem pro odvolání, protože kritický dopis ředitelů ZŠ na Praze 11 byl za mou gesci plně vypořádán již v březnu roku 2021. Kritizovala jsem však dlouhodobě špatnou práci odboru správy majetku vedeného místostarostou Ondřejem Prokopem (ANO), který přes půl roku blokoval vypsání veřejných zakázek pro projekt Demokratická kultura,” řekla odvolaná radní Zuzana Ujhelyiová.

Piráti poté zařadili bod odvolání místostarosty Ondřeje Prokopa (ANO), který zastupitelstvo odhlasovalo. Prokop dlouhodobě nezvládá gesci majetku a tohoto názoru byly kromě klubů TOP 09, STAN a Pirátů také někteří zástupci opozice. Prokop se již řadu měsíců věnuje předvolební kampani pro sněmovní volby a zanedbává své povinnosti vůči Praze 11.

Jako zásadní Piráti považují pochybení Prokopa, kdy neinformoval radu MČ o rok trvajícím zatékání do budovy Sandra, která byla nákladně opravována za 400 milionů korun a došlo tak k zásadnímu riziku znehodnocení této nákladné investice. S tím souvisí také nezajištění potřebných finančních prostředků na druhou fázi rekonstrukce svrchního pláště v hodnotě 190 milionů Kč, kdy MČ prokazatelně nedisponuje těmito financemi.

Na další zásadní pochybení upozornil místostarosta Jakub Lepš (TOP 09), kdy Prokop neakceptoval pokyn odboru životního prostředí, aby pokácel 20 stromů v areálu MŠ v Hrudičkově ulici. Ač byl místostarosta vyzván, aby celou akci provedl skrze kapacity Jihoměstské majetkové za sjednanou cenu 482 tisíc korun, uzavřel Prokop smlouvu s jiným externím subjektem, který však kácení provedl za 835 tisíc korun. Prokop přitom neměl dostatek prostředků, takže faktura doposud nebyla uhrazena.

Místostarosta Prokop také nedokázal zajistit více jak dva roky poptávané zajištění vjezdu do MŠ Madolinka, což komplikuje zásobování školky a vytváří nepřehlednou dopravní situaci. Více o tomto problému jsme psali na našem webu.

Podle odvolané radní Ujhelyiové se jednotlivé pozice v radě staly součástí politických handlů. „Nemám povědomí, že by moje práce radní byla důvodem pro odvolání,“ uvedla. Dodala, že dopis ředitelů základních škol ohledně gesce školství, za který dříve sklidila kritiku, již byl vypořádán v březnu. Piráti v tiskové zprávě kritizovali Prokopa, který podle nich svou gesci vedl špatně.

„Prokop se již řadu měsíců věnuje předvolební kampani pro sněmovní volby a zanedbává své povinnosti vůči Praze„.

Zdroj: Facebook

Jiří Dohnal – starosta Prahy 11 za Piráty:

Zuzko, díky za tvojí práci pro Prahu 11…

Zastupitelstvo MČ Praha 11 dnes odvolalo naší radní pro školství Zuzana Ujhelyiová, a pak i místostarostu Ondřeje Prokopa. Musím odmítnout, že by šlo o nějakou akci Pirátostánu, jak tvrdí Ondra Prokop. Šlo zkrátka o nespokojenost s jeho prací, Ondra se řadu měsíců věnuje primárně předvolební kampani pro sněmovní volby a zanedbává své povinnosti vůči Praze 11 a to hlavně v oblasti investic a správy majetku.

Důvody pro odvolání Zuzky nezazněly. Mrzí mě, že to tak dopadlo.

Zdroj: Facebook

Autor: Redakce, Praha, ČR, 2.10.2021

Zdroj:

https://www.facebook.com/IngOndrejProkop/posts/1206084963205210

https://www.facebook.com/ujhelyiovazuzana/posts/884847458808346

https://www.facebook.com/jiridohnal.praha11/photos/a.111127134023014/381298337005891/

Psali jsme zde: