Stalo se tak den před svátkem svatého Václava...

Karel Habsburský navštívil kardinála Dominika Duku, v arcibiskupství pražské na Hradčanech, nedaleko od sídla Českých králů.

Dominik Duka napsal k setkání na svém facebooku toto:

„Společná káva a hovory o Evropě a Církvi s arcivévodou Karlem Habsburským. Díky!“

Zdroj: Dominik Duka Facebook

Před dvěma lety navštívil poprvé Prahu i syn Karla Habsburského, Ferdinand Habsburk (24 let). 

V květnu byla ve Vídni Karlu Habsburskému předána kopie svatováclavské koruny.

Habsburci také podpořili vesnice, které v létě poničilo tordnádo.

Autor: Redakce, Praha, ČR, 2.10.2021

Zdroj:

https://www.facebook.com/dominik.duka.3/posts/6422182364489059

https://www.facebook.com/Habsburg.org