Narušuje tím politickou kulturu a férovost voleb…

Volby jsou svátkem demokracie. Proto, aby jejich průběh nebyl ničím a nikým ovlivňován a aby nedocházelo k narušování férovosti politické soutěže, je součástí zákona o volbách do Parlamentu České republiky i zákaz agitace ve volebních místnostech, v objektech, v nichž jsou umístěny a v jejich bezprostředním okolí. Současná právní úprava ovšem obsahuje legislativně-technickou chybu, která umožňuje volební zákon zneužívat. Této situace jsme byli svědky například při letošních volbách do Parlamentu ČR, kdy blízké okolí volebních místností na mnoha místech po Praze obsadily petiční stánky politického hnutí Praha sobě, které v současné době má své zástupce v Zastupitelstvu hlavního města Prahy a v některých městských částech. Pražská ODS tuto praxi považuje za neetickou, porušující férovost politické soutěže a za zjevné obcházení smyslu zákona o volbách. Na dnešním jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy proto předložíme usnesení, která uloží Radě hlavního města Prahy a radní pro legislativu JUDr. Haně Kordové Marvanové připravit návrh změny zákona o volbách do Parlamentu ČR tak, aby toto jednání bylo výslovně zakázáno a aby za porušení existovala jasně daná sankce jak pro fyzické, tak právnické osoby.

„Je samozřejmě smutné, že musíme něco takového řešit. Ale kde nezabírá apel na slušnost a férovost, tam musí přijít sankce. Když se Jan Čižinský zaklíná tím, jak mu jde o kultivaci politické kultury a pak zneužije situace a postaví stánky se svojí fotkou v den voleb před volební místnosti, nelze tomu nečinně přihlížet. Navíc není to první případ, kdy se Praha sobě takto chovala. Stejnou situaci jsme v minulosti zažili jak u prezidentských, tak senátních voleb. A nešlo samozřejmě o žádnou petici, ale o Čižinského kampaň do komunálních voleb, při které navíc jeho lidé pomlouvali místní demokraticky zvolené politiky. Něco takového tolerovat skutečně nelze,“ říká Tomáš Portlík, starosta Prahy 9 a člen klubu zastupitelů za ODS.

Tomáš Portlík, starosta Prahy 9 a člen klubu zastupitelů za ODS

Autor: Redakce, ODS, Praha, ČR, 14.10.2021