Rozvoj městské části Praha 7 se bude do roku 2030 řídit podle připravovaného strategického plánu…

Naváže na ten současný, který platí do roku 2022. Plán zahrne například návrh fungování radnice, nakládání s veřejným prostorem či fungování služeb pro děti a seniory. Dokument bude pravidelně vyhodnocován a upravován podle potřeb obyvatel a vývoje v městské části. Vyplývá to z dokumentu, který projednali zastupitelé Prahy 7. Kdy bude plán a jeho konečná podoba hotova, zatím není jasné.

Proti současnému plánu bude nový klást větší důraz na to, aby městská část včas reagovala na změny potřeb obyvatel, ale i radnice a její politické reprezentace. Zároveň by měl posílit propojení zainteresovaných osob a systémů na úřadě.

„Náš současný přístup k této strategii je pro Prahu 7 přelomovým počinem. Místo mnohostránkového statického strategického dokumentu schvalovaného a fixovaného na dlouhou dobu nyní klademe podstatně větší důraz na samotný mechanismus a proces strategického řízení,“ uvedl radní Jiří Knitl (Praha 7 Sobě).

Ve strategii se tak podle Knitla budou více odrážet aktuální potřeby obyvatel. „Významnou roli v tomto procesu budou hrát občané, kteří se nejen nyní v přípravné fázi, ale následně také každoročně budou moci společně s pracovníky radnice i politickými představiteli účastnit aktualizace vizí a cílů a vyhodnocovat úspěšnost konkrétních kroků,“ uvedl Knitl.

Lidé se podle zastupitelů nebudou do tvorby strategie zapojovat jednorázově, ale během jejího naplňování. Tím radnice zároveň ověří její aktuální platnost. Veřejnost se zapojí prostřednictvím tzv. mobilního rozhlasu. „Z této databáze bude možné získávat reprezentativní výstupy například prostřednictvím fokusních skupin a dalších participativních formátů,“ píše se v materiálu schváleném zastupiteli.

Autor: Redakce, ČTK, Praha 7, ČR, 21.10.2021