Jejich příběhům i budoucnosti chovu…

Dnes si Zoo Praha připomene minulost, představí přítomnost a také budoucnost chovu goril nížinných, ukáže proměny jejich pavilonu a expozic. Přijďte se seznámit s celou gorilí skupinou. Připravena budou také speciální komentovaná setkání a předání enrichmentového prvku pražské gorilí rodině.

Na návštěvníky čeká seznámení s gorilími osobnostmi, počínaje Titanem, historicky prvním gorilím samcem v Zoo Praha. Zavzpomínají na staré pavilony, také načerpají nové informace o moderním chovu a úspěšných odchovech, chybět nebude ani výhled do blízké budoucnosti o chovu v novém Pavilonu goril, který nejen zvířatům, ale i návštěvníkům poskytne ten nejvyšší standard. Významnou částí sobotního programu bude seznámení se zapojením Zoo Praha v ochraně goril nížinných v místě jejich přirozeného výskytu a s úspěšným projektem Toulavý autobus.

Zoo Praha je v současné době jedinou zoologickou zahradou v České republice, která gorily nížinné chová. Návštěvníci mohou každý den pozorovat sedmičlennou gorilí rodinu vedenou slavným stříbrnohřbetým gorilím samcem Richardem. „Naše gorilí skupina je velmi aktivní v dopoledních hodinách, především od 10.30 do 11.30, kdy dostávají krmení. Následně pak zhruba v 15 hodin, kdy jim předáváme enrichmentový prvek. Zahlédnout je můžete jak ve vnitřní expozici, tak i v té venkovní, kam se mohou vydat dle libosti. Je jen zcela na nich, zda chtějí být venku či uvnitř,“ říká vrchní chovatel primátů Martin Vojáček.

Slavný vůdčí samec pražské skupiny gorily nížinných Richard je bezesporu největší osobností Pavilonu goril. Richard žije v Zoo Praha již od roku 2003 a příští měsíc oslaví své 30. narozeniny. Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha

Program sobota 23. října:

10.00 –⁠ 16.00:

Titan byl první, aneb seznamte se s gorilími osobnostmi za celou dobu historie chovu. Dokážete podle fotek rozpoznat obličeje goril a určit, na kterém obrázku se nachází například Ajabu, Kamba či Richard?

· Gorily patří mezi nejinteligentnější zvířata a jejich inteligenci je třeba neustále rozvíjet a dbát na to, aby se nenudily. K tomu slouží chovatelům nejrůznější hlavolamy. Dokážete si poradit s hlavolamem stejně či lépe, než gorila?

· Krmení je věda a krmné dávky pro zvířata v lidské péči se stále vyvíjí a přizpůsobují potřebám daných druhů. Porovnejte krmnou dávku, která se dávala gorilám dříve a kterou dostávají dnes.

· Vývoj v chovu primátů jde stále kupředu a těmto novým poznatkům a standardům musí odpovídat samozřejmě i expozice pro dané druhy. Seznamte se podrobně s Novým pavilonem goril.

· Navzdory skutečnosti, že lov ohrožených zvířat je ve většině afrických zemí zákonem zakázán, pytláctví je stále velmi rozšířeným způsobem obživy místních obyvatel. Pomozte našemu strážci spočítat všechna zvířata v pralese a odhalit pytláky, kteří je ohrožují.

10.30, 11.30, 12.30, a 13.30 Speciální komentovaná setkání u goril nížinných v jejich Pavilonu goril

15.00 Komentované předání enrichmentového prvku pražské gorilí rodině

Autor: Redakce, ZOO, Praha, ČR, 23.10.2021