Osmnáct studií z devíti zemí světa se účastní soutěže na novou podobu veřejných prostor Pražské tržnice…

V Pražské tržnici se sešla mezinárodní porota architektonicko-krajinářské soutěže na řešení veřejných prostranství areálu, aby posoudila první kolo došlých návrhů. Soutěž vyhlásilo hlavní město Praha na přelomu června a července letošního roku. Do soutěže se přihlásilo osmnáct ateliérů z devíti zemí světa, do druhého kola jich postupuje šest. Porota jednala dva dny a znovu se sejde na jaře 2022, kdy vybere vítězný návrh pro budoucí podobu veřejných prostranství celého areálu.

Zdroj: Praha.eu

„Veřejná prostranství Pražské tržnice jsou klíčem proměny celého areálu. Revitalizace tohoto uceleného a historicky cenného prostoru je citlivým a náročným úkolem. Proto jsme se rozhodli jej svěřit ateliéru, který vzejde z účastníků mezinárodní architektonické soutěže nejen z Česka, ale i z dalších evropských zemí. Jsem rád, že zasedání mezinárodní poroty za účasti respektovaných odborníků probíhalo ve velmi přátelské pracovní atmosféře a těším se na další kolo soutěže,” komentuje Pavel Vyhnánek, náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu, který má areál ve své gesci a je také jedním z porotců soutěže.

Pavel Vyhnánek, náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu

Z celkového počtu 18 návrhů, které do soutěže dorazily, jsou 4 z České republiky, 4 z Holandského království, po dvou návrzích z Maďarska, Slovenska a Itálie, dále po jednom návrhu dorazilo ze Spojených států amerických, Číny, Polska a Belgie. Soutěž je až do zveřejnění finálních výsledků anonymní.

Ateliéry v soutěži navrhují novou podobu vstupů do areálu a jeho lepší napojení na okolní čtvrti. Studie také mají za úkol navrhnout řešení všech “povrchů” – tedy korz, chodníků, cest, veřejných prostranství a také prvků pro odpočinek a trávení volného času či mobiliář. Důležitým bodem zadání je snaha doplnit Pražskou tržnici zelení. Nová podoba veřejných prostranství bude udávat charakter celému areálu. 

„Pražská tržnice byla vinou bývalého nájemce a následného vleklého soudního sporu s městem hluboce zanedbaná. Vzpomínám na dramatické převzetí areálu od nájemce v době mého působení na magistrátu. Jsem proto ráda, že je desetiletý spor o tento jedinečný a památkově chráněný areál u konce ve prospěch Prahy. Je potěšující, že město má osud tržnice opět ve svých rukou a že se díky tomu dávají do pohybu procesy revitalizace areálu,“ říká Alexandra Udženija, předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy a členka soutěžní poroty.

Alexandra Udženija, předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy a členka soutěžní poroty

Mezinárodní porota jednala dva dny přímo v hale 13 v areálu tržnice.  Předsedkyní mezinárodní poroty je paní Gabu Heindl, zakladatelka vídeňského ateliéru GABU Heindl Architektur, která se zabývá urbanismem a městským plánováním a současně přednáší na univerzitách ve Vídni, Sheffieldu a Londýně.

Další člen poroty architekt Régis Guignard z pařížského ateliéru MÉRISTÈME hodnotí velmi kladně všechny došlé návrhy. „Zasáhnout do rámce budov a formulovat návrh, který není pouhým „negativem“ dochované architektury, je zde velkou výzvou; pravděpodobný vývoj programu v budovách, otázka limitů, přístupů, vztahů s okolním kontextem, stejně jako pozornost věnovaná dopravě, zejména automobilové, vytváří soubor omezení, která šest vybraných týmů dokázalo velmi dobře integrovat,” okomentoval soutěžní návrhy Guignard. 

Zdroj: Praha.eu

Do finálního kola soutěže postupují návrhy od šesti architektonických ateliérů. Ty následně obdrží výzvu se specifikacemi požadavků na dopracování návrhu. Vítěz by měl být znám na jaře příštího roku, s vybraným studiem pak hlavní město podepíše smlouvu na realizaci díla. Předpokládaná hodnota rekonstrukce dle vítězného návrhu se bude pohybovat v řádu vyšších stovek milionů korun a bude realizována v několika etapách v průběhu dalších deseti až patnácti let.

„Našim cílem je, aby tržnice nabízela Pražanům všech věkových a příjmových skupin kvalitní místo nákupů a služeb, gastronomii, kulturu a byla oblíbeným místem pro trávení jejich volného času. Veřejná prostranství vnímáme jako cestu k úspěchu v těchto našich snahách,“ dodává Pavel Vyhnánek.

Fakt, že Pražané považují areál Pražské tržnice za důležitý, podpořily i výsledky ankety, která byla součástí výstavy Praha zítra? Pražské priority. Návštěvníci výstavy vybrali tržnici za nejvyšší prioritu v kategorii Nové příležitosti a dali jí přednost před jinými projekty města.

Veškeré informace k soutěži najdete na stránkách organizátora: https://cceamoba.cz/souteze/trz

Autor: Redakce, Praha.eu, ČR, 30.10.2021

Zdroj:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/osmnact_studii_z_deviti_zemi_sveta_se.html