Hlavní město připravilo pro podnikatele již 3. vlnu slev z nájmu z důvodu přetrvávající koronavirové krize…

Pražští radní v listopadu přijali návrh na poskytnutí slev pro nájemce nebytových prostor hlavního města Prahy v důsledku přetrvávající krize související s šířením nemoci covid-19. Nájemci nebytových prostor mohou žádat o slevy nejpozději do 31. 12. 2021. Výše slev se pohybují dle zaměření a podmínek mezi 30 % a 70 % z nájmu subjektu.

Museli jsme reagovat na současnou situaci v důsledku další vlny šíření nemoci covid-19, která má přetrvávající vážné ekonomické důsledky pro pražské podnikatele, které tak mohou vést k uzavírání provozoven, zvýšení nezaměstnanosti a snížení dostupnosti služeb na území hlavního města Prahy. Město, jako vlastník nemovitostí, chce tímto podpořit podnikatele, aby své provozovny mohli zachovat a díky tomu mohli dále pokračovat v podnikatelské činnosti,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.

radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr

Slevy si lze nárokovat za období od 1. 1. až do 30. 11. 2021, a to v určitých případech až do výše 70 %. Pro uplatnění slev je potřebné splnit předem dané podmínky. Žádost a jednotlivé podmínky naleznou lidé na: https://www.realitniportalpraha.cz/cs/CovidRequest.

Autor: Redakce, Praha.eu, ČR, 18.11.2021

Zdroj:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/hlavni_mesto_pripravilo_pro_podnikatele.html