Občané Smíchova žijící v blízkosti kontaktních center se připojili ke snahám radnice Prahy 5 ulevit městské části od pohybu enormního množství narkomanů…

Pod petici s názvem „Za bezpečnou a čistou Prahu 5“, adresovanou hlavnímu městu, shromáždili stovky podpisů. Na posledním zasedání zastupitelstva hlavního města petice rozpoutala vášnivou, ale i konstruktivní diskuzi. Zastupitelé na jejím základě pověřili radní Milenu Johnovou, aby okamžitě začala pracovat na decentralizaci nízkoprahových zařízení a snížení zátěže, kterou dlouhodobě nese Praha 5. 

Petenty na zastupitelstvo přišla podpořit starostka Prahy 5 Mgr. Renáta Zajíčková (ODS). Ve svém vystoupení kritizovala laxnost odpovědných radních a přehlížení narůstajícího problému. Zdůraznila, že potřebné strategie existují již roky, ale chybí vůle je naplňovat. Opětovně vyzvala hlavní město ke spolupráci. Podle ní musí Praha k tomuto závažnému problému přistoupit koordinovaně a na úrovni celé metropole.

Po několika hodinové diskuzi přijali zastupitelé usnesení, které ukládá radní Johnové vyřídit petici a Radě hlavního města zpracovat do poloviny příštího roku koncepci a harmonogram pro decentralizaci sítě adiktologických služeb v rámci Prahy. K tomu Rada musí vytvořit také metodiku pro umisťování kontaktních center s ohledem na jejich vliv pro své okolí a kvalitu života rezidentů, například zastropování počtu klientů, nebo jasně vymezenou minimální vzdálenost od školských zařízení. 

„Usnesení zastupitelstva považuji po letech za velký úspěch a zásadní posun. Radní Prahy přiznali závažné nedostatky ve stávajícím systému a kývli na nabídku městských částí ke spolupráci. Tímto se otevírají dveře pro plán decentralizace a zkvalitnění adiktologických služeb – a zdůrazňuji, konečně s ohledem na úroveň našeho veřejného prostoru, kvalitu života a pocit bezpečí obyvatel. Děkuji občanům Pětky za jejich iniciativu a pražským zastupitelům, že konkrétně a s jasným termínem zaúkolovali vedení Prahy,“ komentuje rozhodnutí pražského zastupitelstva starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková. 

Starostka při svém vystoupení dále připomněla, že řešení nemůže ležet na bedrech jediné radní, protože se jedná o problém komplexní, zahrnující bezpečnost, ostrahu, ale i čistotu a úklid veřejného prostoru v okolí kontaktních center. Ačkoli protidrogová problematika, bezpečnost i úklid jsou plně v gesci hlavního města Prahy, stojí to městskou část stovky tisíc korun ročně navíc. I v tomto bodě ji zastupitelé HMP dali zapravdu a ve druhé části usnesení uložili Radě HMP, aby navýšila finanční prostředky na zvýšení činnosti Městské policie, zajištění ostrahy a úklidu v exponovaných lokalitách dotčených Městských částí.

„Věřím, že se na základě usnesení zastupitelstva hlavního města konečně prolomily ledy a situace zejména rezidentů, seniorů či rodin s dětmi, kteří dlouhodobě mají sníženou kvalitu bydlení, se zde brzy a hlavně citelně zlepší,“ dodává Renáta Zajíčková.

Zastupitelé HMP zároveň vyzvali všechny Městské části ke společnému postupu a přijetí spoluodpovědnosti za tvorbu a fungování nízkoprahových služeb pro lidi užívající návykové látky v rámci metropole. Výzvu směřují i na Ministerstvo zdravotnictví k přípravě odpovídající legislativy pro zajištění podmínek léčby drogově závislých, aby odpovídala aktuálním poznatkům adiktologie a Vládě ČR k navýšení rozpočtu na budoucí provoz sítě adiktologických služeb v rámci hlavního města Prahy.

Autor: Redakce, Praha 5, ČR, 22.11.2021