Praha plánuje projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích podpořit ve dvou dotačních programech 32 miliony korun…

Peníze budou určené pro výzkumné instituce, vysoké školy a firmy, které sídlí v metropoli a věnují se inovacím. Granty připravuje magistrát hlavního města ve spolupráci se svou organizací Pražský inovační institut, který to oznámil na webu.

S dotačními programy se zatím seznámila Pražská inovační rada, která je poradním orgánem primátora. Pro vypsání grantů je nutné schválení radou a zastupitelstvem hlavního města.

„Rozběhla se řada aktivit, které formují pražský inovační ekosystém. Hlavní město se proto rozhodlo od příštího roku podpořit tato úsilí vyhlášením vlastního grantového programu na podporu inovací a znalostního podnikání, prozatím ve výši 20 milionů korun,“ uvedl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

primátor Zdeněk Hřib (Piráti)

Projekty ve vědě a výzkumu by podle informací na webu institutu měl podpořit rovněž dotační program Asistenční vouchery. V něm by mělo být rozděleno 12 milionů korun z evropského operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a z rozpočtu města Prahy.

Pražský inovační institut založilo formou zapsaného ústavu hlavní město v lednu 2020. Institut se zaměřuje mimo jiné na podporu rozvoje vzdělávání a podnikání v metropoli. Pořádá i jednání Pražské inovační rady a od letošního roku spravuje Podnikatelské a inovační centrum.

Autor. Redakce, ČTK, Pii, Praha, ČR, 25.11.2021

Zdroj:

https://www.prazskyinovacniinstitut.cz/blog/prazska-inovacni-rada-jednala-o-novych-dotacnich-programech-pro-inovace-podnikani-a-vyzkum