Nové náměstí Bohumila Hrabala na Palmovce bude zelené, moderní a hrabalovsky lidské…

Nové náměstí, jež do roku 2025 vznikne v prostoru mezi stávajícím autobusovým nádražím a ulicí Na Žertvách v Praze 8, se stane hned v několika ohledech ukázkovým příkladem řešení městského veřejného prostoru. Palmovka přitom nadále zůstane významným uzlem pro chodce i cestující MHD, kde pohyb lidí je navržen s ohledem na jejich kvalitní orientaci a maximální bezpečnost. Předběžný rozpočet obnovy náměstí je stanoven na 80 milionů korun, investorem je Magistrát hl. m. Prahy.

Důležitou součást projektu tvoří také zeleň a vodní prvky vytvářející příjemné mikroklima. A Bohumila Hrabala, po němž je náměstí pojmenováno, budou v duchu poetiky jeho textů připomínat drobné instalace a zdánlivě nenápadné prvky poutající pozornost chodců.

Zdroj: Praha 8

„I díky velmi citlivému řešení na novém náměstí vznikne kultivovaný prostor pro cestující, setkávání i zákoutí pro dětské aktivity. A to celoročně, čemuž napomohou nejen zelené střechy stromů, ale také příjemné kavárny v objektu ochranného systému metra a další zastřešené prostory. Vše v přirozeném, lidském měřítku a s řadou překvapivých, hravých momentů odkazujících k Bohumilu Hrabalovi,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast správy majetku Jan Chabr.

radní hl. m. Prahy pro oblast správy majetku Jan Chabr

Návrh byl v průběhu roku konzultován a prezentován zástupcům městské části Praha 8, vedení Magistrátu hlavního města Prahy, Institutu plánování a rozvoje Prahy nebo Galerie hlavního města Prahy. Připomínky a podněty nevedly ke kompromisu, naopak pomohly návrh ještě zlepšit ku prospěchu budoucích uživatelů. Jsem přesvědčený, že projekt na Palmovce umožní vytvořit náměstí 21. století a klíčový veřejný prostor v Praze,“ konstatuje Tomáš Hřebík, radní městské části Praha 8 pro strategický rozvoj.

Architektům z ateliéru UNIT se podařilo překonat četné komplikované vztahy v řešené lokalitě. K nejcitlivějším patřilo napojení na podzemní tubus metra, kdy například nebylo možné osázet celou plochu nad ním zelení, a zároveň na povrchovou dopravu. Zachovány zůstanou všechny tramvajové tratě, zůstane i část autobusových linek, ovšem jako elektrobusy či trolejbusy.

„Podoba náměstí, která byla na procházce názorně předvedena občanům i zástupcům MČ, vychází zejména z návrhů samotných obyvatel. Cílem je z nehostinného autobusového nádraží vytvořit příjemné místo pro setkávání místních. Náměstí bude konečně vypadat tak, jak si zaslouží a ne jako prostor, kterým se ve večerních hodinách bojíte procházet,“ komentuje plán na proměnu Palmovky Petr Pelc, koordinátor projektu Palmovka TEĎ.

Velmi podstatným momentem je, že realizace náměstí bude koordinována s výstavbou polyfunkčního objektu Palmovka One, který navrhli architekti ze studia Obermeyer Helika. Libeň, pro kterou je tento prostor zásadní, tak získá hned dva důležité impulsy pro celkovou revitalizaci.

Zdroj: Praha 8

Přijali jsme odpovědnost za proměnu celé této části metropole. Proto už několik let neřešíme jen architekturu a poměr funkcí Palmovka One, ale i jeho okolí. Výsledkem je náměstí Bohumila Hrabala kvalitou dosahující evropských měřítek. A třeba i naše snaha o kvalitní obnovu a zpřístupnění plochy kolem unikátního objektu Libeň – dolní nádraží,“ doplňuje Kamil Hošták ze společnosti Landia Management, která je společně s Discovery Group investorem Palmovka One a společně s městskou částí Praha 8 byla zadavatelem studie nového náměstí Bohumila Hrabala.

Autor: Redakce, Praha.eu, ČR, 26.11.2021

Zdroj:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/nove_namesti_bohumila_hrabala_na.html

https://m.praha8.cz/Bohumil-Hrabal-vtiskne-Palmovce-novou-tvar-2.html

www.palmovkated.cz